b-nl-campagnebeelds.png

Enkel voor mobiel gebruik

bg2.png (copy)

B-NL Challenge Trophy regels

PARKEREN

 • U dient in het bezit te zijn van een parkeerticket, waarmee u gebruik mag maken van de aangewezen parkeergelegenheid. Zonder parkeerticket is het niet mogelijk om het parkeerterrein van de B-NL Challenge Trophy te betreden.
 • Parkeren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde vakken. Dit geldt voor auto’s, motoren en fietsen.
 • Bij obstructie is de organisatie genoodzaakt om het voertuig te verplaatsen.
 • Volg te allen tijde het advies en aanwijzingen van de parkeerbegeleider(s) op.
 • Parkeren op het terrein is op eigen risico. De beheerder van het terrein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade of diefstal van voertuigen en/of ladingen.

TOILETTEN
Wildplassen is niet toegestaan en de politie kan hiervoor bekeuringen uitschrijven. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein.

VEILIGHEID

 • Aanwijzingen en instructies van het personeel dienen direct opgevolgd te worden.
 • Tijdens het Golfevenement is een toegangscontrole aanwezig, voor de veiligheid van bezoekers en deelnemers. Bij deze controles kan er een oppervlakkige veiligheidsfouillering plaatsvinden en gecontroleerd worden op tassen. De volgende zaken mogen niet mee tijdens het Golfevenement en zullen worden ingenomen:
  • drink- en etenswaren
  • glas, blik en (plastic) flessen
  • vuurwerk
  • wapens of gevaarlijke/scherpe voorwerpen
  • parfum, deodorant en overige spuitbussen
  • geluids- en of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (behalve bij toestemming vanuit organisatie)
 • Schade geleden op de evenementenlocatie kan niet op de organisatie van het Golfevenement worden verhaald.
 • De Organisatie van het Golfevenement behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen individuen of organisaties de toegang tot de evenementen locatie op voorhand te ontzeggen.

ALCOHOL
Verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar is niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. U kunt (steeds) om legitimatie worden gevraagd voor leeftijdscontrole. Wanneer gebruik van alcohol onder de 18 jaar geconstateerd wordt, neemt de organisatie dit in.

ROKEN
Roken is niet toegestaan op de evenementenlocatie tenzij anders aangegeven op de locatie.

DRUGS
Het hebben of verhandelen van drugs is op een Golfevenement niet toegestaan. Tassen en kleding kunnen door politie of beveiligingsmedewerkers hierop worden gecontroleerd.

AFVAL 
Al het afval moet in de vuilnisbakken op het terrein worden gedeponeerd.

ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN
Indien het beveiligingspersoneel of de Organisatie oordeelt dat uw gedrag ongewenst is, kan de toegang tot het Golfevenement worden ontzegd. Bij strafbare feiten wordt u te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

TICKETS

AFGELASTING

 • Bij afgelasting, het staken, niet spelen of niet uitspelen van een wedstrijd en/of het Golfevenement kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Als het Golfevenement geannuleerd wordt, krijgt u het aankoopbedrag van een aangekocht ticket zo snel als mogelijk teruggestort.
golfnl-logo-rgb-01.png (copy)
bnl_challange_thropy_-_color_rgb.png (copy2)

#ChallengeTrophy