vlak1.png

BONDEN EZINE #1

Clubkadercoach

Inleiding

Clubkadercoaching: de normaalste zaak van de wereld!

Wat is een Clubkadercoach? En waarom zou je er gebruik van maken? Wat levert het op? Hoeveel profijt heeft een sportvereniging bij het inzetten van een Clubkadercoach? En wat brengt het een sportbond? Veel vragen. Dit magazine geeft er, dankzij de geleerde lessen uit de Proeftuinen Clubkadercoaching, gedegen antwoorden op. We trappen dit bondenmagazine af met een algemene beschouwing over de rol en de toegevoegde waarde van Clubkadercoaching voor clubs, bonden en gemeenten.

arrow_right_red.png

NOC*NSF en sportbonden hebben de gezamenlijke ambitie om zo veel mogelijk sportplezier te laten ontstaan in het land. Dit zorgt voor de toestroom van nieuwe leden, het behoud van de bestaande leden en het zorgt voor vitalere sportaanbieders. Maar aan welke knoppen kunnen we dan draaien? Uit onderzoek van NOC*NSF blijkt dat er twee hoofdredenen zijn om te gaan sporten: plezier en ontwikkeling. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat de belangrijkste reden om te stoppen met sporten voornamelijk zit in de kwaliteit van trainingen. Trainer-coaches zijn dan ook de belangrijkste personen op de club als het gaat om plezier en ontwikkeling. Laten we dus vooral hen stimuleren om zich te bekwamen.

Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het blijkt niet eenvoudig om de trainer-coaches te bereiken. Maar liefst negentig procent van de trainers heeft geen bonds- of andere sportopleiding gevolgd en 39 procent van de trainer-coaches geeft aan zich niet capabel te voelen voor een groep jeugdsporters. Sportverenigingen kunnen enorme stappen maken met het opleiden en begeleiden van hun trainers en coaches. Het levert vrolijke gezichten en een betere sfeer op. Het zorgt voor een vitale vereniging met een positief sportklimaat.

Zoektocht
Uit het programma ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’, met zeven gemeenten en acht sportbonden, hebben we gezien dat het echt werkt. Zo blijkt uit monitoring dat:

  • het plezier bij sporters is toegenomen van een 7,4 naar een 8,2;
  • het plezier bij trainers is toegenomen van een 7,2 naar een 8,4;
  • de bewustwording bij bestuurders is toegenomen van een 7,4 naar een 9,0.

In de Proeftuinen hebben we ervaren dat het thema ‘pedagogische kwaliteit van trainers en coaches’ steeds belangrijker wordt voor sportbonden. Ze zijn soms nog zoekende naar hun eigen rol en positie, maar kunnen wel invulling geven aan de sportspecifieke behoefte van de trainers en coaches. Als er sporttechnische vragen zijn, kan de sportbond zorgen dat de Clubkadercoach daar bekwaam in wordt. Dit magazine staat vol met verhalen over de zoektocht en invulling vanuit sportbonden over Clubkadercoach. We hopen dat het u inspireert. We hopen ook dat het u laat nadenken over ongelooflijke kansen en mogelijkheden van de samenwerking met gemeenten en de inzet van hun ondersteuningscapaciteit. Veel leesplezier!

Een taak voor verenigingen
In het bedrijfsleven is het al de normaalste zaak van de wereld. Succesvolle organisaties hebben aandacht voor het welzijn van hun personeel. Gelukkige werknemers die plezier in hun werk hebben en zich gewaardeerd voelen, leiden tot een beter lopend bedrijf en uiteindelijk ook tot betere resultaten. In de sport zou dit niet anders moeten zijn. Verenigingen hebben een taak om goed voor hun leden, vrijwilligers en overige betrokkenen te zorgen. Ze hebben de taak om hun trainers te helpen met hun vraagstukken. Hoe houd ik een groep jeugdsporters actief? Hoe zorg ik dat ze enthousiast zijn en blijven? En hoe zorg ik er dan ook nog voor dat ze wat leren? Aandacht voor en begeleiding van trainers en coaches zijn hiervoor essentieel. Een trainersbegeleider is actief op het veld of in de zaal om de trainers te helpen met hun vragen. Belangrijke principes hierin zijn het aandacht geven, waardering uiten en de ontwikkeling van de trainers serieus nemen. Zo kom je met z’n allen verder.

Grote kansen
We hebben geleerd dat trainersbegeleiding belangrijk is als het gaat om plezier en ontwikkeling. Tegelijkertijd merkten we dat dit een behoorlijke druk legde op de schouders van vrijwilligers van de clubs. Dit maakt het kwetsbaar. Zodra de vrijwilliger vertrekt, zakt het geheel als een pudding in elkaar. We merkten dat veel vrijwilligers goed zijn in de uitvoering van trainersbegeleiding, maar dat ze regelmatig vragen hebben over de implementatie en borging van het thema binnen de club.

Het Nationaal Sportakkoord biedt grote kansen om deze vraagstukken te tackelen. In dit akkoord staan drie belangrijke uitgangspunten: de kwaliteit van trainer-coaches, de uitbreiding van de Buurtsportcoach-regeling en de samenwerking tussen bonden en gemeenten.

Speerpunten
Vanuit die drie speerpunten is Clubkadercoaching ontstaan. De Clubkadercoach is een professional (veelal een Buurtsportcoach) die zorgt dat trainersbegeleiding wordt opgezet, uitgevoerd en geborgd binnen de vereniging. In de praktijk zie je dat Clubkadercoaches bezig zijn met het uitvoeren van trainersbegeleiding, ze geven het goede voorbeeld. Maar daarnaast werkt de Clubkadercoach, met het bestuur, aan implementatie en borging. Het verankeren in het beleid is het allerbelangrijkste. De Clubkadercoach zoekt binnen de vereniging mensen die hem of haar kunnen opvolgen, want uiteindelijk moet het wel overgedragen worden binnen de vereniging. De vereniging moet het zelfstandig kunnen oppakken. Een Clubkadercoach helpt daarbij; een Clubkadercoach maakt trainersbegeleiding ‘normaal’.

De Clubkadercoach stelt de vereniging centraal en maakt de verbinding tussen de sportbonden en de gemeenten. De Clubkadercoach zit zo diep in de vereniging, staat met zijn poten in de klei, denkt mee over het beleid, kent de mensen… dat levert zoveel inzichten op voor de sportbonden en gemeenten. Er zijn in de sport nauwelijks samenwerkingen waarbij dit zo goed gaat.


Succesvolle organisaties hebben aandacht voor het welzijn van hun personeel

Verenigingen hebben een taak om goed voor hun leden, vrijwilligers en overige betrokkenen te zorgen

Clubkadercoaching:
de normaalste zaak van de wereld!

Inleiding
vlak1.png

Wat is een Clubkadercoach? En waarom zou je er gebruik van maken? Wat levert het op? Hoeveel profijt heeft een sportvereniging bij het inzetten van een Clubkadercoach? En wat brengt het een sportbond? Veel vragen. Dit magazine geeft er, dankzij de geleerde lessen uit de Proeftuinen Clubkadercoaching, gedegen antwoorden op. We trappen dit bondenmagazine af met een algemene beschouwing over de rol en de toegevoegde waarde van Clubkadercoaching voor clubs, bonden en gemeenten.

BONDEN EZINE #1

Clubkadercoach

NOC*NSF en sportbonden hebben de gezamenlijke ambitie om zo veel mogelijk sportplezier te laten ontstaan in het land. Dit zorgt voor de toestroom van nieuwe leden, het behoud van de bestaande leden en het zorgt voor vitalere sportaanbieders. Maar aan welke knoppen kunnen we dan draaien? Uit onderzoek van NOC*NSF blijkt dat er twee hoofdredenen zijn om te gaan sporten: plezier en ontwikkeling. Uit datzelfde onderzoek blijkt ook dat de belangrijkste reden om te stoppen met sporten voornamelijk zit in de kwaliteit van trainingen. Trainer-coaches zijn dan ook de belangrijkste personen op de club als het gaat om plezier en ontwikkeling. Laten we dus vooral hen stimuleren om zich te bekwamen.

Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Het blijkt niet eenvoudig om de trainer-coaches te bereiken. Maar liefst negentig procent van de trainers heeft geen bonds- of andere sportopleiding gevolgd en 39 procent van de trainer-coaches geeft aan zich niet capabel te voelen voor een groep jeugdsporters. Sportverenigingen kunnen enorme stappen maken met het opleiden en begeleiden van hun trainers en coaches. Het levert vrolijke gezichten en een betere sfeer op. Het zorgt voor een vitale vereniging met een positief sportklimaat.

Zoektocht
Uit het programma ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’, met zeven gemeenten en acht sportbonden, hebben we gezien dat het echt werkt. Zo blijkt uit monitoring dat:

  • het plezier bij sporters is toegenomen van een 7,4 naar een 8,2;
  • het plezier bij trainers is toegenomen van een 7,2 naar een 8,4;
  • de bewustwording bij bestuurders is toegenomen van een 7,4 naar een 9,0.

In de Proeftuinen hebben we ervaren dat het thema ‘pedagogische kwaliteit van trainers en coaches’ steeds belangrijker wordt voor sportbonden. Ze zijn soms nog zoekende naar hun eigen rol en positie, maar kunnen wel invulling geven aan de sportspecifieke behoefte van de trainers en coaches. Als er sporttechnische vragen zijn, kan de sportbond zorgen dat de Clubkadercoach daar bekwaam in wordt. Dit magazine staat vol met verhalen over de zoektocht en invulling vanuit sportbonden over Clubkadercoach. We hopen dat het u inspireert. We hopen ook dat het u laat nadenken over ongelooflijke kansen en mogelijkheden van de samenwerking met gemeenten en de inzet van hun ondersteuningscapaciteit. Veel leesplezier!

Een taak voor verenigingen
In het bedrijfsleven is het al de normaalste zaak van de wereld. Succesvolle organisaties hebben aandacht voor het welzijn van hun personeel. Gelukkige werknemers die plezier in hun werk hebben en zich gewaardeerd voelen, leiden tot een beter lopend bedrijf en uiteindelijk ook tot betere resultaten. In de sport zou dit niet anders moeten zijn. Verenigingen hebben een taak om goed voor hun leden, vrijwilligers en overige betrokkenen te zorgen. Ze hebben de taak om hun trainers te helpen met hun vraagstukken. Hoe houd ik een groep jeugdsporters actief? Hoe zorg ik dat ze enthousiast zijn en blijven? En hoe zorg ik er dan ook nog voor dat ze wat leren? Aandacht voor en begeleiding van trainers en coaches zijn hiervoor essentieel. Een trainersbegeleider is actief op het veld of in de zaal om de trainers te helpen met hun vragen. Belangrijke principes hierin zijn het aandacht geven, waardering uiten en de ontwikkeling van de trainers serieus nemen. Zo kom je met z’n allen verder.

Grote kansen
We hebben geleerd dat trainersbegeleiding belangrijk is als het gaat om plezier en ontwikkeling. Tegelijkertijd merkten we dat dit een behoorlijke druk legde op de schouders van vrijwilligers van de clubs. Dit maakt het kwetsbaar. Zodra de vrijwilliger vertrekt, zakt het geheel als een pudding in elkaar. We merkten dat veel vrijwilligers goed zijn in de uitvoering van trainersbegeleiding, maar dat ze regelmatig vragen hebben over de implementatie en borging van het thema binnen de club.

Het Nationaal Sportakkoord biedt grote kansen om deze vraagstukken te tackelen. In dit akkoord staan drie belangrijke uitgangspunten: de kwaliteit van trainer-coaches, de uitbreiding van de Buurtsportcoach-regeling en de samenwerking tussen bonden en gemeenten.

Speerpunten
Vanuit die drie speerpunten is Clubkadercoaching ontstaan. De Clubkadercoach is een professional (veelal een Buurtsportcoach) die zorgt dat trainersbegeleiding wordt opgezet, uitgevoerd en geborgd binnen de vereniging. In de praktijk zie je dat Clubkadercoaches bezig zijn met het uitvoeren van trainersbegeleiding, ze geven het goede voorbeeld. Maar daarnaast werkt de Clubkadercoach, met het bestuur, aan implementatie en borging. Het verankeren in het beleid is het allerbelangrijkste. De Clubkadercoach zoekt binnen de vereniging mensen die hem of haar kunnen opvolgen, want uiteindelijk moet het wel overgedragen worden binnen de vereniging. De vereniging moet het zelfstandig kunnen oppakken. Een Clubkadercoach helpt daarbij; een Clubkadercoach maakt trainersbegeleiding ‘normaal’.

De Clubkadercoach stelt de vereniging centraal en maakt de verbinding tussen de sportbonden en de gemeenten. De Clubkadercoach zit zo diep in de vereniging, staat met zijn poten in de klei, denkt mee over het beleid, kent de mensen… dat levert zoveel inzichten op voor de sportbonden en gemeenten. Er zijn in de sport nauwelijks samenwerkingen waarbij dit zo goed gaat.


arrow_right_red.png