vlak1.png

BONDEN EZINE #1

Clubkadercoach

Nederlandse Tafeltennisbond

“We zien de toegevoegde waarde van de Clubkadercoach”

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is een middelgrote bond, met ruim vijfhonderd verenigingen die gemiddeld ongeveer vijftig leden hebben. Relatief veel trainers bij deze tafeltennisclubs hebben een trainersopleiding gevolgd. Toch verliezen zij te snel het plezier in training geven, omdat het in de praktijk moeilijker blijkt dan ze dachten. “Ze weten wat een goede backhand en forehand is, maar een groep sporters sportplezier laten ervaren is veel meer dan dat”, vertelt Ineke de Graaf, beleidsmedewerker sportparticipatie bij de NTTB.

arrow_right_red.png
lamp.png (copy)
ttbal.png
palet1.png
vlak1.png

BONDEN EZINE #1

ClubKaderCoach

De NTTB heeft met plezier bijgedragen aan het project ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’ en staat ook in de toekomst open voor de toegevoegde waarde van de Clubkadercoach.

Omdat de gemiddelde tafeltennisclub klein is, zijn er bij de meeste clubs weinig trainers. Onervaren trainers hebben daarom vaak geen voorbeelden om bij af te kijken. “Als je net een trainersopleiding hebt afgerond, is het belangrijk dat je ervaring gaat opdoen. Goede begeleiding is daarbij van belang, zeker in de beginperiode. Als sporters een succeservaring beleven, bijvoorbeeld door een nieuwe techniek te leren, groeit hun zelfvertrouwen. Vanuit dat vertrouwen boeken ze progressie en worden ze betere tafeltennissers. Trainers zouden datzelfde proces moeten doorlopen. Zij moeten elke week een succeservaring beleven door een groep sporters met plezier te laten trainen en hen alweer uit te laten kijken naar de volgende training. Zo ervaart de trainer zelf ook plezier. Als je weinig andere collega-trainers hebt, kun je moeilijker van elkaar leren. Daarin kan voor onze kleinere verenigingen de meerwaarde van de Clubkadercoach zitten.”

Verenigingsontwikkeling
“We hebben binnen de NTTB de keuze gemaakt om met een selectie van onze verenigingen in gesprek te gaan”, gaat De Graaf verder. “Dat zijn niet de verenigingen die alles prima op orde hebben. We richten ons vooral op verenigingen in de categorie onder deze ‘sterke' verenigingen, waar kansen liggen om een stap vooruit te zetten en toekomstbestendig te worden. Deze selectie maken we op basis van persoonlijke contacten en data uit een verenigingsmonitor. Als we vervolgens met een vereniging in gesprek gaan, richten we ons op de ontwikkeling van de vereniging en op het achterhalen van de ‘vraag achter de vraag’: Op welk thema kunnen we de vereniging ondersteunen zodat ze daadwerkelijk geholpen worden om een stap vooruit te zetten? De vragen van verenigingen zijn heel divers. Bij veel verenigingen is behoefte aan ondersteuning op het gebied van werving, opvang en behoud van (jeugd)leden. Als we met deze verenigingen een begeleidingstraject aangaan, kijken we ook naar de sfeer binnen de club en naar de beschikbaarheid en kwaliteiten van de trainers en coaches. Dan wordt duidelijk of trainersbegeleiding van meerwaarde kan zijn. Ook bij verenigingen die behoefte hebben aan het opstellen van een technisch beleidsplan brengen we trainersbegeleiding ter sprake. Bij deze verenigingen besteden we niet alleen aandacht aan het schrijven van een plan, maar ook aan de implementatie van dit plan. Hierbij komt de begeleiding van het bestaande trainerskader vanzelf aan de orde.”

De driehoek vereniging-gemeente-NTTB
Tijdens de Proeftuin is veel contact geweest met gemeenten. De Graaf heeft dit als meerwaarde ervaren. In haar contacten met verenigingen vraagt de NTTB naar de relatie van de vereniging met de gemeente. Deze is volgens De Graaf namelijk nog niet altijd zoals het zou moeten zijn. “De vereniging denkt dat de gemeente weinig ondersteuning kan bieden omdat ze maar zo weinig leden heeft, terwijl de gemeente juist denkt dat de vereniging weinig behoefte heeft aan contact en ondersteuning. Hier kunnen we in veel gevallen dus winst boeken, want er blijkt veel mogelijk wanneer we de verenigingen helpen bij het contact met de gemeente. De driehoek die dan ontstaat, tussen de club, de gemeente en de bond, komt mede dankzij het Nationaal Sportakkoord gelukkig steeds vaker tot stand. Door samen te zorgen voor goed opgeleide en goed begeleide trainers bij de Vereniging, staat er een sterke basis om steeds meer mensen (kaderleden én sporters) sportplezier te laten beleven. Een win-win-winsituatie voor vereniging, gemeente en sportbond.”

Opleidingen, projecten en cursussen
Het pedagogische aspect is ook in de vernieuwde versie van de tafeltennistrainer 2-opleiding van de NTTB erg belangrijk. Cursisten van deze opleiding wordt namelijk onder andere basiszaken over pedagogiek, didactiek en leidinggeven bijgebracht, net als het voorbereiden en zelfstandig geven van trainingen of delen daarvan. Daarnaast is er aandacht voor de basistechnieken en -tactieken in het tafeltennis. Clubkadercoaches bij tafeltennisverenigingen zouden een vliegwielfunctie kunnen vervullen, onder andere door trainers te stimuleren deel te nemen aan zulke opleidingen van de bond. “Het motto van deze opleiding is lachend binnenkomen en lachend weer vertrekken, waarbij uiteraard veel aandacht is voor plezier en het spelaspect. Binnen trainersbegeleiding moet de focus vooral liggen op dat pedagogisch-didactische vlak. Bij verenigingen met meerdere trainers kan het ook nog eens verfrissend zijn als een Clubkadercoach van buiten de eigen sport komt. Anderzijds denk ik dat het handig is om de begeleiding vanuit een sportspecifieke invalshoek te benaderen. Bij een technisch moeilijke sport als tafeltennis kan tafeltenniskennis een voordeel zijn wanneer je de sporters succeservaringen wil laten beleven.”

Ondanks het grote belang van trainersbegeleiding heeft de NTTB niet altijd voldoende capaciteit om hierop in te zetten, maar de bond stimuleert wel dat clubs en trainers kansen pakken die zich voordoen. “Een paar trainers volgen inmiddels een cursus tot Clubkadercoach. In regio West is recent een traject trainersbegeleiding opgestart. Hier worden verenigingen gestimuleerd om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Vanuit dit project is er contact met de Haagse Hogeschool, waar via een bureau wordt bemiddeld tussen Clubkadercoaches en verenigingen. Ook met het CIOS is nu het eerste contact gelegd en dat is extra fijn, want die studenten zijn ook goed voorbereid op het pedagogische aspect. Het is ook de bedoeling om hiervoor aandacht te vragen in bijscholingen.”

De juiste persoon
Hoewel de NTTB zich bewust is van het belang van trainersbegeleiding en ondanks het succesvolle project ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’, lukt het nog niet altijd om dit voor elkaar te krijgen. “We hadden in Utrecht volop geïnvesteerd in het voortraject, ook de gemeente wilde graag meewerken. Maar ondanks dat we een vacature hadden uitgezet was daar geen Clubkadercoach te vinden. Dat was gewoon pech. In zulke situaties is de rol van de NTTB toch om in het vervolg de juiste persoon voor die openstaande functie te vinden. Binnen onze bond leven namelijk echt wel genoeg ideeën en zien we de toegevoegde waarde van de Clubkadercoach.”

“Als je net een trainersopleiding hebt afgerond, is het belangrijk dat je ervaring gaat opdoen”

“De vragen van verenigingen zijn heel divers”

“Er blijkt veel mogelijk wanneer we de verenigingen helpen bij het contact met de gemeente”

mouse_down_1.png (copy)
nttb_2_emine_ernst_.jpg

“Clubkadercoaches bij tafeltennisverenigingen zouden een vliegwielfunctie kunnen vervullen”

nttb_1.png

“We zien de toegevoegde waarde van de Clubkadercoach”

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is een middelgrote bond, met ruim vijfhonderd verenigingen die gemiddeld ongeveer vijftig leden hebben. Relatief veel trainers bij deze tafeltennisclubs hebben een trainersopleiding gevolgd. Toch verliezen zij te snel het plezier in training geven, omdat het in de praktijk moeilijker blijkt dan ze dachten. “Ze weten wat een goede backhand en forehand is, maar een groep sporters sportplezier laten ervaren is veel meer dan dat”, vertelt Ineke de Graaf, beleidsmedewerker sportparticipatie bij de NTTB.

vlak1.png

BONDEN EZINE #1

Clubkadercoach

lamp.png (copy)

Nederlandse Tafeltennisbond

“We zien de toegevoegde waarde van de Clubkadercoach”

De Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) is een middelgrote bond, met ruim vijfhonderd verenigingen die gemiddeld ongeveer vijftig leden hebben. Relatief veel trainers bij deze tafeltennisclubs hebben een trainersopleiding gevolgd. Toch verliezen zij te snel het plezier in training geven, omdat het in de praktijk moeilijker blijkt dan ze dachten. “Ze weten wat een goede backhand en forehand is, maar een groep sporters sportplezier laten ervaren is veel meer dan dat”, vertelt Ineke de Graaf, beleidsmedewerker sportparticipatie bij de NTTB.

arrow_right_red.png (copy1)

De NTTB heeft met plezier bijgedragen aan het project ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’ en staat ook in de toekomst open voor de toegevoegde waarde van de Clubkadercoach.

Omdat de gemiddelde tafeltennisclub klein is, zijn er bij de meeste clubs weinig trainers. Onervaren trainers hebben daarom vaak geen voorbeelden om bij af te kijken. “Als je net een trainersopleiding hebt afgerond, is het belangrijk dat je ervaring gaat opdoen. Goede begeleiding is daarbij van belang, zeker in de beginperiode. Als sporters een succeservaring beleven, bijvoorbeeld door een nieuwe techniek te leren, groeit hun zelfvertrouwen. Vanuit dat vertrouwen boeken ze progressie en worden ze betere tafeltennissers. Trainers zouden datzelfde proces moeten doorlopen. Zij moeten elke week een succeservaring beleven door een groep sporters met plezier te laten trainen en hen alweer uit te laten kijken naar de volgende training. Zo ervaart de trainer zelf ook plezier. Als je weinig andere collega-trainers hebt, kun je moeilijker van elkaar leren. Daarin kan voor onze kleinere verenigingen de meerwaarde van de Clubkadercoach zitten.”

Verenigingsontwikkeling
“We hebben binnen de NTTB de keuze gemaakt om met een selectie van onze verenigingen in gesprek te gaan”, gaat De Graaf verder. “Dat zijn niet de verenigingen die alles prima op orde hebben. We richten ons vooral op verenigingen in de categorie onder deze ‘sterke' verenigingen, waar kansen liggen om een stap vooruit te zetten en toekomstbestendig te worden. Deze selectie maken we op basis van persoonlijke contacten en data uit een verenigingsmonitor. Als we vervolgens met een vereniging in gesprek gaan, richten we ons op de ontwikkeling van de vereniging en op het achterhalen van de ‘vraag achter de vraag’: Op welk thema kunnen we de vereniging ondersteunen zodat ze daadwerkelijk geholpen worden om een stap vooruit te zetten? De vragen van verenigingen zijn heel divers. Bij veel verenigingen is behoefte aan ondersteuning op het gebied van werving, opvang en behoud van (jeugd)leden. Als we met deze verenigingen een begeleidingstraject aangaan, kijken we ook naar de sfeer binnen de club en naar de beschikbaarheid en kwaliteiten van de trainers en coaches. Dan wordt duidelijk of trainersbegeleiding van meerwaarde kan zijn. Ook bij verenigingen die behoefte hebben aan het opstellen van een technisch beleidsplan brengen we trainersbegeleiding ter sprake. Bij deze verenigingen besteden we niet alleen aandacht aan het schrijven van een plan, maar ook aan de implementatie van dit plan. Hierbij komt de begeleiding van het bestaande trainerskader vanzelf aan de orde.”

De driehoek vereniging-gemeente-NTTB
Tijdens de Proeftuin is veel contact geweest met gemeenten. De Graaf heeft dit als meerwaarde ervaren. In haar contacten met verenigingen vraagt de NTTB naar de relatie van de vereniging met de gemeente. Deze is volgens De Graaf namelijk nog niet altijd zoals het zou moeten zijn. “De vereniging denkt dat de gemeente weinig ondersteuning kan bieden omdat ze maar zo weinig leden heeft, terwijl de gemeente juist denkt dat de vereniging weinig behoefte heeft aan contact en ondersteuning. Hier kunnen we in veel gevallen dus winst boeken, want er blijkt veel mogelijk wanneer we de verenigingen helpen bij het contact met de gemeente. De driehoek die dan ontstaat, tussen de club, de gemeente en de bond, komt mede dankzij het Nationaal Sportakkoord gelukkig steeds vaker tot stand. Door samen te zorgen voor goed opgeleide en goed begeleide trainers bij de Vereniging, staat er een sterke basis om steeds meer mensen (kaderleden én sporters) sportplezier te laten beleven. Een win-win-winsituatie voor vereniging, gemeente en sportbond.”

Opleidingen, projecten en cursussen
Het pedagogische aspect is ook in de vernieuwde versie van de tafeltennistrainer 2-opleiding van de NTTB erg belangrijk. Cursisten van deze opleiding wordt namelijk onder andere basiszaken over pedagogiek, didactiek en leidinggeven bijgebracht, net als het voorbereiden en zelfstandig geven van trainingen of delen daarvan. Daarnaast is er aandacht voor de basistechnieken en -tactieken in het tafeltennis. Clubkadercoaches bij tafeltennisverenigingen zouden een vliegwielfunctie kunnen vervullen, onder andere door trainers te stimuleren deel te nemen aan zulke opleidingen van de bond. “Het motto van deze opleiding is lachend binnenkomen en lachend weer vertrekken, waarbij uiteraard veel aandacht is voor plezier en het spelaspect. Binnen trainersbegeleiding moet de focus vooral liggen op dat pedagogisch-didactische vlak. Bij verenigingen met meerdere trainers kan het ook nog eens verfrissend zijn als een Clubkadercoach van buiten de eigen sport komt. Anderzijds denk ik dat het handig is om de begeleiding vanuit een sportspecifieke invalshoek te benaderen. Bij een technisch moeilijke sport als tafeltennis kan tafeltenniskennis een voordeel zijn wanneer je de sporters succeservaringen wil laten beleven.”

Ondanks het grote belang van trainersbegeleiding heeft de NTTB niet altijd voldoende capaciteit om hierop in te zetten, maar de bond stimuleert wel dat clubs en trainers kansen pakken die zich voordoen. “Een paar trainers volgen inmiddels een cursus tot Clubkadercoach. In regio West is recent een traject trainersbegeleiding opgestart. Hier worden verenigingen gestimuleerd om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Vanuit dit project is er contact met de Haagse Hogeschool, waar via een bureau wordt bemiddeld tussen Clubkadercoaches en verenigingen. Ook met het CIOS is nu het eerste contact gelegd en dat is extra fijn, want die studenten zijn ook goed voorbereid op het pedagogische aspect. Het is ook de bedoeling om hiervoor aandacht te vragen in bijscholingen.”

De juiste persoon
Hoewel de NTTB zich bewust is van het belang van trainersbegeleiding en ondanks het succesvolle project ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’, lukt het nog niet altijd om dit voor elkaar te krijgen. “We hadden in Utrecht volop geïnvesteerd in het voortraject, ook de gemeente wilde graag meewerken. Maar ondanks dat we een vacature hadden uitgezet was daar geen Clubkadercoach te vinden. Dat was gewoon pech. In zulke situaties is de rol van de NTTB toch om in het vervolg de juiste persoon voor die openstaande functie te vinden. Binnen onze bond leven namelijk echt wel genoeg ideeën en zien we de toegevoegde waarde van de Clubkadercoach.”