vlak1.png

BONDEN EZINE #1

Clubkadercoach

Nederlandse Tafeltennisbond

TTV Diemen nu wél klaar voor de toekomst

Peter Fritz, bestuurslid van TTV Diemen, draait er niet omheen. Voordat zijn tafeltennisvereniging hulp zocht bij de gemeente Amsterdam, Team Sportservice Amsterdam en tafeltennisbond NNTB, was het bij de club qua jeugdbeleid “maar een armoedige bedoening. Het ontbrak feitelijk aan structuur binnen de vereniging. De boel was de afgelopen tien jaar dermate onsamenhangend geworden, dat professioneel advies van buitenaf welkom én noodzakelijk was.” Dankzij de inzet van Clubkadercoach Paul Molenaar veranderde, in relatief korte tijd, dan ook veel. “Ze zijn nu wél klaar voor de toekomst.”

arrow_right_red.png
tandwiel.png (copy)
ttbal.png (copy)
palet1.png (copy)
vlak1.png

BONDEN EZINE #1

ClubKaderCoach

In het voorjaar van 2019 was er voor het eerst contact tussen bestuursleden van TTV Diemen, Team Sportservice en de NTTB. De bond kende de problematiek bij de club en droeg de vereniging aan voor deelname aan het project ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’. Paul Molenaar, die als buurtsportcoach de vereniging al kende, werd niet lang daarna aangesteld als Clubkadercoach. Molenaar wachtte vanaf de start een pittig traject, met zowel bestuur als trainerscorps.

Voortvarende start
Eerst moest het volledige bestuur nog worden overtuigd van de nut en noodzaak van Clubkadercoaching. “Onze jeugdafdeling kon wel een dergelijke impuls gebruiken, maar als je al jaren alles hetzelfde doet en zonder ondersteuning van het bestuur, is het moeilijk veranderen”, aldus Fritz.

Molenaar ging voortvarend van start. Hij adviseerde de vereniging een brainstormavond te organiseren waarop bestuur en leden over de toekomst spraken. Mede daardoor kwamen er nieuwe bestuursleden (en vrijwilligers) bij en werd er aan de organisatie gewerkt. “We hadden tot dan teveel leden die op een klein groepje anderen leunden.” Met name de nieuw opgezette jeugdcommissie gaat inmiddels voortvarend te werk. De workshop ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’, samengesteld door de badmintonbond, werd gevolgd, een prettig gevolg van de coöperatie tussen de samenwerkende sportbonden in Nieuwegein. “Het is fijn als de ondersteuning en de aanbevelingen zo breed mogelijk gedragen worden”, aldus Fritz.

Houvast en vertrouwen
Ondertussen ging Molenaar als trainersbegeleider direct ook aan de slag met de hoofdcoach, diens assistent en de trainer op de locatie in IJburg. Clubkadercoaching draagt bij aan een beter pedagogisch-didactisch klimaat op de club. Het geeft trainers/coaches – zowel zij die al jaren alles hetzelfde doen als trainers die nog jong en onervaren zijn – houvast en vertrouwen. “TTV Diemen is een relatief kleine vereniging, waardoor ik snel iedereen erbij kon betrekken. Dat ik de club al kende, hielp ook wel mee. Corona heeft het proces daarna natuurlijk nog wel flink vertraagd, maar ik denk wel dat nu alle geledingen binnen de club het belang van goede begeleiding van met name jonge sporters onderschrijven. En de trainers en hun helpers weten hoe ze het geven van een goede training adequaat aan moeten pakken.”

Molenaar gebruikte daarvoor onder meer de welbekende 4 inzichten-methode. Hij deed bovendien onderzoek onder de leden, om te inventariseren waar de behoeften lagen. Tijdens zijn wekelijkse bezoekjes aan de club was Molenaar vraagbaak op velerlei gebied. “Maar ik heb eigenlijk vooral vragen gesteld en geluisterd. Het is niet goed om te zeggen: ‘Zo moet je het doen.’ Als mensen zelf tot het inzicht komen hoe het beter kan, hebben ze daar meer voldoening van. En werkt het beter.”

Nieuwe deuren openen
Gaandeweg het proces, corona was er mede debet aan, haakte de hoofdtrainer – na twintig jaar aan TTV Diemen verbonden te zijn geweest – echter wel af. Ook de jeugdafdeling zag tijdens de pandemie de nodige leden afhaken. De in IJburg opgestarte jeugdafdeling verging het wat beter; daar liep het ledental wat minder terug. Fritz: “We hebben misschien zo op het eerste gezicht een stapje terug moeten doen, vanwege het afhaken van de hoofdtrainer en een flink aantal jeugdleden, maar toch staan we er naar mijn idee nu veel beter voor. Er gaan nieuwe deuren open. De structuur is nu helder, de lijnen duidelijk, de verantwoordelijkheden afgebakend. De voormalige assistent-trainer heeft de cursus ‘Een beetje opvoeder’ van NOC*NSF gevolgd. Hij heeft zijn zaken goed voor elkaar. Er is echt een heleboel ten goede veranderd.”

Molenaar ziet vooral dat de sfeer binnen de club veranderd is. “En de bewustwording van het belang van goede begeleiding is echt gegroeid. Als niet iedereen voor de volle honderd procent achter het jeugdbeleid gaat staan, zal dat altijd een zwakke schakel blijven.” Zo is er nu het besef dat niet alle verantwoordelijkheid op de schouders van een enkeling mag drukken, dat het zaak is ook voor de toekomst (hulp)trainers extra te zoeken. Een trainersbegeleider, die Molenaars taken permanent over kan nemen, wordt nog gezocht, de nieuwe jeugdcommissie pakt de zaken voortvarend op.

Speciaal aanbod
Met die wetenschap ziet Fritz de toekomst rooskleuriger in. Met beter geschoold en gemotiveerd kader is het makkelijker leden aan te trekken, plezier te bezorgen én dus ook vast te houden. “We gaan zowel in IJburg als Diemen speciale acties voor de jeugd organiseren. In IJburg gaan we de scholen langs en in Diemen komt er speciaal aanbod voor ouders én kinderen. Die kunnen ook, als ze dat leuk vinden, samen sporten. We gaan onze deuren letterlijk open zetten. Dat is spannend, dat hebben we nooit eerder zo gedaan. Maar, er is inmiddels vertrouwen dat alle inspanningen hun effect niet zullen missen, dat we een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan.”

Molenaar is inmiddels geen Clubkadercoach bij TTV Diemen meer, hij is als Buurtsportcoach in dienst van Team SportService Amsterdam echter nog nauw betrokken bij deze en andere Amsterdamse verenigingen. “Ik hou ze goed in de gaten, zal m’n kop zo nu en dan nog wel om de hoek steken. Al denk ik dat ze nu zelfstandig ook weer een heel eind kunnen komen.”


Paul Molenaar

“Ik denk dat alle geledingen binnen de club het belang van goede begeleiding van met name jonge sporters onderschrijven”

mouse_down_1.png (copy)
nttb_ttv_diemen_-_paul_molenaar_kopie_ren.png

“Als je al jaren alles hetzelfde doet en zonder ondersteuning van het bestuur, is het moeilijk veranderen”

Peter Fritz

TTV Diemen nu wél klaar voor de toekomst

Peter Fritz, bestuurslid van TTV Diemen, draait er niet omheen. Voordat zijn tafeltennisvereniging hulp zocht bij de gemeente Amsterdam, Team Sportservice Amsterdam en tafeltennisbond NNTB, was het bij de club qua jeugdbeleid “maar een armoedige bedoening. Het ontbrak feitelijk aan structuur binnen de vereniging. De boel was de afgelopen tien jaar dermate onsamenhangend geworden, dat professioneel advies van buitenaf welkom én noodzakelijk was.” Dankzij de inzet van Clubkadercoach Paul Molenaar veranderde, in relatief korte tijd, dan ook veel. “Ze zijn nu wél klaar voor de toekomst.”

vlak1.png

BONDEN EZINE #1

Clubkadercoach

tandwiel.png (copy)

Nederlandse Tafeltennisbond

TTV Diemen nu wél klaar voor de toekomst

Peter Fritz, bestuurslid van TTV Diemen, draait er niet omheen. Voordat zijn tafeltennisvereniging hulp zocht bij de gemeente Amsterdam, Team Sportservice Amsterdam en tafeltennisbond NNTB, was het bij de club qua jeugdbeleid “maar een armoedige bedoening. Het ontbrak feitelijk aan structuur binnen de vereniging. De boel was de afgelopen tien jaar dermate onsamenhangend geworden, dat professioneel advies van buitenaf welkom én noodzakelijk was.” Dankzij de inzet van Clubkadercoach Paul Molenaar veranderde, in relatief korte tijd, dan ook veel. “Ze zijn nu wél klaar voor de toekomst.”

arrow_right_red.png (copy1)

In het voorjaar van 2019 was er voor het eerst contact tussen bestuursleden van TTV Diemen, Team Sportservice en de NTTB. De bond kende de problematiek bij de club en droeg de vereniging aan voor deelname aan het project ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’. Paul Molenaar, die als buurtsportcoach de vereniging al kende, werd niet lang daarna aangesteld als Clubkadercoach. Molenaar wachtte vanaf de start een pittig traject, met zowel bestuur als trainerscorps.

Voortvarende start
Eerst moest het volledige bestuur nog worden overtuigd van de nut en noodzaak van Clubkadercoaching. “Onze jeugdafdeling kon wel een dergelijke impuls gebruiken, maar als je al jaren alles hetzelfde doet en zonder ondersteuning van het bestuur, is het moeilijk veranderen”, aldus Fritz.

Molenaar ging voortvarend van start. Hij adviseerde de vereniging een brainstormavond te organiseren waarop bestuur en leden over de toekomst spraken. Mede daardoor kwamen er nieuwe bestuursleden (en vrijwilligers) bij en werd er aan de organisatie gewerkt. “We hadden tot dan teveel leden die op een klein groepje anderen leunden.” Met name de nieuw opgezette jeugdcommissie gaat inmiddels voortvarend te werk. De workshop ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’, samengesteld door de badmintonbond, werd gevolgd, een prettig gevolg van de coöperatie tussen de samenwerkende sportbonden in Nieuwegein. “Het is fijn als de ondersteuning en de aanbevelingen zo breed mogelijk gedragen worden”, aldus Fritz.

Houvast en vertrouwen
Ondertussen ging Molenaar als trainersbegeleider direct ook aan de slag met de hoofdcoach, diens assistent en de trainer op de locatie in IJburg. Clubkadercoaching draagt bij aan een beter pedagogisch-didactisch klimaat op de club. Het geeft trainers/coaches – zowel zij die al jaren alles hetzelfde doen als trainers die nog jong en onervaren zijn – houvast en vertrouwen. “TTV Diemen is een relatief kleine vereniging, waardoor ik snel iedereen erbij kon betrekken. Dat ik de club al kende, hielp ook wel mee. Corona heeft het proces daarna natuurlijk nog wel flink vertraagd, maar ik denk wel dat nu alle geledingen binnen de club het belang van goede begeleiding van met name jonge sporters onderschrijven. En de trainers en hun helpers weten hoe ze het geven van een goede training adequaat aan moeten pakken.”

Molenaar gebruikte daarvoor onder meer de welbekende 4 inzichten-methode. Hij deed bovendien onderzoek onder de leden, om te inventariseren waar de behoeften lagen. Tijdens zijn wekelijkse bezoekjes aan de club was Molenaar vraagbaak op velerlei gebied. “Maar ik heb eigenlijk vooral vragen gesteld en geluisterd. Het is niet goed om te zeggen: ‘Zo moet je het doen.’ Als mensen zelf tot het inzicht komen hoe het beter kan, hebben ze daar meer voldoening van. En werkt het beter.”

Nieuwe deuren openen
Gaandeweg het proces, corona was er mede debet aan, haakte de hoofdtrainer – na twintig jaar aan TTV Diemen verbonden te zijn geweest – echter wel af. Ook de jeugdafdeling zag tijdens de pandemie de nodige leden afhaken. De in IJburg opgestarte jeugdafdeling verging het wat beter; daar liep het ledental wat minder terug. Fritz: “We hebben misschien zo op het eerste gezicht een stapje terug moeten doen, vanwege het afhaken van de hoofdtrainer en een flink aantal jeugdleden, maar toch staan we er naar mijn idee nu veel beter voor. Er gaan nieuwe deuren open. De structuur is nu helder, de lijnen duidelijk, de verantwoordelijkheden afgebakend. De voormalige assistent-trainer heeft de cursus ‘Een beetje opvoeder’ van NOC*NSF gevolgd. Hij heeft zijn zaken goed voor elkaar. Er is echt een heleboel ten goede veranderd.”

Molenaar ziet vooral dat de sfeer binnen de club veranderd is. “En de bewustwording van het belang van goede begeleiding is echt gegroeid. Als niet iedereen voor de volle honderd procent achter het jeugdbeleid gaat staan, zal dat altijd een zwakke schakel blijven.” Zo is er nu het besef dat niet alle verantwoordelijkheid op de schouders van een enkeling mag drukken, dat het zaak is ook voor de toekomst (hulp)trainers extra te zoeken. Een trainersbegeleider, die Molenaars taken permanent over kan nemen, wordt nog gezocht, de nieuwe jeugdcommissie pakt de zaken voortvarend op.

Speciaal aanbod
Met die wetenschap ziet Fritz de toekomst rooskleuriger in. Met beter geschoold en gemotiveerd kader is het makkelijker leden aan te trekken, plezier te bezorgen én dus ook vast te houden. “We gaan zowel in IJburg als Diemen speciale acties voor de jeugd organiseren. In IJburg gaan we de scholen langs en in Diemen komt er speciaal aanbod voor ouders én kinderen. Die kunnen ook, als ze dat leuk vinden, samen sporten. We gaan onze deuren letterlijk open zetten. Dat is spannend, dat hebben we nooit eerder zo gedaan. Maar, er is inmiddels vertrouwen dat alle inspanningen hun effect niet zullen missen, dat we een mooie toekomst tegemoet kunnen gaan.”

Molenaar is inmiddels geen Clubkadercoach bij TTV Diemen meer, hij is als Buurtsportcoach in dienst van Team SportService Amsterdam echter nog nauw betrokken bij deze en andere Amsterdamse verenigingen. “Ik hou ze goed in de gaten, zal m’n kop zo nu en dan nog wel om de hoek steken. Al denk ik dat ze nu zelfstandig ook weer een heel eind kunnen komen.”