vlak1.png

BONDEN EZINE #1

Clubkadercoach

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie

“De Clubkadercoach mag nog wel meer worden gepromoot”

Clubkadercoach in relatie tot de pedagogische visie

Clubkadercoaches krijgen binnen de KNGU een belangrijke rol in het (tijdelijk) versterken van technisch kader op onder andere het pedagogisch vlak. Zo wordt bekeken hoe de opleiding van de Clubkadercoach in lijn kan worden gebracht met het pedagogisch A-B-C voor trainers/coaches. Ook de (duurzame) positionering van de Clubkadercoaches in de driehoek club-gemeente-sportbond is binnen de bond onderwerp van gesprek.

arrow_right_red.png
lamp.png (copy)
vlak1.png

BONDEN EZINE #1

ClubKaderCoach

Marit Gijsbers is bezig aan haar tweede jaar als pedagogisch regisseur in dienst van zowel de KNGU als de KNVB en positief gestemd over de bijdrage van de Clubkadercoach. “Er hebben inmiddels meerdere pilotprojecten bij verschillende clubs gelopen en die zijn positief ontvangen. Of zoiets dan ook in de toekomst een vervolg krijgt, is de verantwoordelijkheid van de club. Het inzetten van een Clubkadercoach zorgt in ieder geval voor spreiding van verantwoordelijkheid en dat is fijn. Wij hopen een pedagogische verbeterslag te kunnen maken en de Clubkadercoach kan de KNGU daarin ondersteunen. Het biedt ons een mooie kans om de kwaliteit van de trainer/coach en het pedagogisch handelen binnen onze sport naar een hoger niveau te tillen. We doen dit onder meer door middel van het aanbieden van scholingen voor het kader. Dit vindt plaats vanuit een samenwerking met NOC*NSF en CIOS Nederland. Blended learning zou hier een prima optie voor kunnen zijn; e-learning in combinatie met praktijkonderwijs. Al mag de Clubkadercoach van mij nog wel meer worden gepromoot, mensen moeten er wel van weten wat de mogelijkheden zijn.”

Pedagogisch handelen
Een trainer/coach moet namelijk wel de kans krijgen zich het pedagogisch handelen eigen te maken en zich hierin te ontwikkelen, zo legt Gijsbers verder uit. “Een pedagogische relatie is er altijd, van volwassene tot kind. Het gaat er vooral om hoe een trainer deze relatie vormgeeft. Daarbij is het van belang dat een trainer de kans krijgt zich te kunnen en mogen ontwikkelen op dit vlak. De rol van Clubkadercoach is daarbij een mooi verlengstuk, als een soort stageperiode waarin de trainer zich onder begeleiding pedagogisch verder kan ontwikkelen. Pedagogisch handelen lijkt misschien logisch, maar in de praktijk kan het behoorlijk complex zijn. Het overdragen van de pedagogische kennis sluit aan op ons beleid, aan de optimale afstemming daarvan met NOC*NSF wordt momenteel gewerkt. Dat pedagogische klimaat creëren we met elkaar, samen geven we vorm en inhoud aan deze verantwoordelijkheid. Clubs, gemeenten, VWS en bonden kunnen daarin samenwerken via sportakkoorden; daarin kan de Clubkadercoach een goede plek krijgen. Dat is een kans voor iedereen!”

Blik van buitenaf
Sinds haar aantreden in 2017 was het voor algemeen KNGU-directeur Marieke van der Plas een uitdaging vanuit welke pedagogische visie ze wilde gaan handelen met de bond en met relatief veel jonge kinderen in de gymsport. “Ook vanuit mijn achtergrond als pedagoog is dat voor mij niet meer dan vanzelfsprekend. In 2019 is Marit erbij gekomen, die we als een aanjager van dit onderwerp kunnen zien. Zij is aan de slag gegaan met de beste intenties, om voor het kind de juiste handelingen in het juiste systeem te vinden. Wat ons betreft kon de Clubkadercoach niet op een beter moment komen, de KNGU kan het namelijk niet alleen. Maar hoe zorg je ervoor dat de Clubkadercoach vanuit een gedeelde visie wordt begeleid en daarmee dus ook bijdraagt aan de gewenste cultuurverandering binnen de sport? Ik ben momenteel nog niet exact op de hoogte van hoe wij KNGU-breed door het experiment met de Clubkadercoach zijn gekomen, maar de blik van buitenaf is sowieso goed geweest. Net als de generieke achtergrond van de Clubkadercoach, juist omdat de turnsport zo sporttechnisch is. Deze sport vraagt wat dat betreft nogal wat, het is anders dan voetbal. De Clubkadercoach is een toevoeging om het clubbestuur te helpen met zorgen voor het kader en met de vraag hoe dat kader pedagogisch-didactisch kan worden geschoold. Sporten en training geven kan gewoon nóg leuker worden.”

Draagvlak
Het draagvlak over hoe de Clubkadercoach te introduceren, is in de ogen van Van der Plas cruciaal, juist ook vanuit de kant van gemeenten. “Terwijl ik de gemeente soms toch mis op dit onderwerp. Vaak hebben zij wel subsidieverplichtingen richting een club, maar de bond, de club en de gemeente moeten juist altijd een driehoek vormen. Als bestuurder moet het jou helpen, jij hebt immers bestuurlijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk, gemeenten hebben het zwaarder in de huidige crisis, net als clubs, sporters en hun ouders. De financiële middelen om een en ander te realiseren, spelen dus meer dan ooit een rol. Maar hoe zorgen we voor een duurzame financiering ten bate van de kwaliteit van de sport? Als je pedagogische kwaliteit wilt blijven leveren, moet je de sport misschien wel duurder maken zodat het kader beter wordt betaald en opgeleid! We zijn met elkaar nu veelal van subsidie-impulsen afhankelijk, maar een kwalitatief goede coach kost nu eenmaal geld. Laat ik duidelijk zijn hoor, onze vrijwilligersstructuur in Nederland is uniek en we zijn met elkaar gewend dat sport relatief goedkoop is. Het is voor veel clubbestuurders ook niet eenvoudig om de contributie te verhogen. Maar coaching is een vak. Dat kan en moet beter.”

mouse_down_1.png (copy)
kngu_maaike_tieman_1_...

“Het inzetten van een Clubkadercoach zorgt voor spreiding van verantwoordelijkheid en dat is fijn”

Marit Gijsbers

“De Clubkadercoach kon niet op een beter moment komen, de KNGU kan het namelijk niet alleen”

Marieke
van der Plas

kngu_maaike_tieman_1_... (copy)
ringen.png (copy)

“De Clubkadercoach mag nog wel meer worden gepromoot”

Clubkadercoaches krijgen binnen de KNGU een belangrijke rol in het (tijdelijk) versterken van technisch kader op onder andere het pedagogisch vlak. Zo wordt bekeken hoe de opleiding van de Clubkadercoach in lijn kan worden gebracht met het pedagogisch A-B-C voor trainers/coaches. Ook de (duurzame) positionering van de Clubkadercoaches in de driehoek club-gemeente-sportbond is binnen de bond onderwerp van gesprek.

lamp.png (copy)

Clubkadercoaches krijgen binnen de KNGU een belangrijke rol in het (tijdelijk) versterken van technisch kader op onder andere het pedagogisch vlak. Zo wordt bekeken hoe de opleiding van de Clubkadercoach in lijn kan worden gebracht met het pedagogisch A-B-C voor trainers/coaches. Ook de (duurzame) positionering van de Clubkadercoaches in de driehoek club-gemeente-sportbond is binnen de bond onderwerp van gesprek.

Clubkadercoach in relatie tot de pedagogische visie

Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie
vlak1.png

BONDEN EZINE #1

Clubkadercoach

arrow_right_red.png (copy1)

Marit Gijsbers is bezig aan haar tweede jaar als pedagogisch regisseur in dienst van zowel de KNGU als de KNVB en positief gestemd over de bijdrage van de Clubkadercoach. “Er hebben inmiddels meerdere pilotprojecten bij verschillende clubs gelopen en die zijn positief ontvangen. Of zoiets dan ook in de toekomst een vervolg krijgt, is de verantwoordelijkheid van de club. Het inzetten van een Clubkadercoach zorgt in ieder geval voor spreiding van verantwoordelijkheid en dat is fijn. Wij hopen een pedagogische verbeterslag te kunnen maken en de Clubkadercoach kan de KNGU daarin ondersteunen. Het biedt ons een mooie kans om de kwaliteit van de trainer/coach en het pedagogisch handelen binnen onze sport naar een hoger niveau te tillen. We doen dit onder meer door middel van het aanbieden van scholingen voor het kader. Dit vindt plaats vanuit een samenwerking met NOC*NSF en CIOS Nederland. Blended learning zou hier een prima optie voor kunnen zijn; e-learning in combinatie met praktijkonderwijs. Al mag de Clubkadercoach van mij nog wel meer worden gepromoot, mensen moeten er wel van weten wat de mogelijkheden zijn.”

Pedagogisch handelen
Een trainer/coach moet namelijk wel de kans krijgen zich het pedagogisch handelen eigen te maken en zich hierin te ontwikkelen, zo legt Gijsbers verder uit. “Een pedagogische relatie is er altijd, van volwassene tot kind. Het gaat er vooral om hoe een trainer deze relatie vormgeeft. Daarbij is het van belang dat een trainer de kans krijgt zich te kunnen en mogen ontwikkelen op dit vlak. De rol van Clubkadercoach is daarbij een mooi verlengstuk, als een soort stageperiode waarin de trainer zich onder begeleiding pedagogisch verder kan ontwikkelen. Pedagogisch handelen lijkt misschien logisch, maar in de praktijk kan het behoorlijk complex zijn. Het overdragen van de pedagogische kennis sluit aan op ons beleid, aan de optimale afstemming daarvan met NOC*NSF wordt momenteel gewerkt. Dat pedagogische klimaat creëren we met elkaar, samen geven we vorm en inhoud aan deze verantwoordelijkheid. Clubs, gemeenten, VWS en bonden kunnen daarin samenwerken via sportakkoorden; daarin kan de Clubkadercoach een goede plek krijgen. Dat is een kans voor iedereen!”

Blik van buitenaf
Sinds haar aantreden in 2017 was het voor algemeen KNGU-directeur Marieke van der Plas een uitdaging vanuit welke pedagogische visie ze wilde gaan handelen met de bond en met relatief veel jonge kinderen in de gymsport. “Ook vanuit mijn achtergrond als pedagoog is dat voor mij niet meer dan vanzelfsprekend. In 2019 is Marit erbij gekomen, die we als een aanjager van dit onderwerp kunnen zien. Zij is aan de slag gegaan met de beste intenties, om voor het kind de juiste handelingen in het juiste systeem te vinden. Wat ons betreft kon de Clubkadercoach niet op een beter moment komen, de KNGU kan het namelijk niet alleen. Maar hoe zorg je ervoor dat de Clubkadercoach vanuit een gedeelde visie wordt begeleid en daarmee dus ook bijdraagt aan de gewenste cultuurverandering binnen de sport? Ik ben momenteel nog niet exact op de hoogte van hoe wij KNGU-breed door het experiment met de Clubkadercoach zijn gekomen, maar de blik van buitenaf is sowieso goed geweest. Net als de generieke achtergrond van de Clubkadercoach, juist omdat de turnsport zo sporttechnisch is. Deze sport vraagt wat dat betreft nogal wat, het is anders dan voetbal. De Clubkadercoach is een toevoeging om het clubbestuur te helpen met zorgen voor het kader en met de vraag hoe dat kader pedagogisch-didactisch kan worden geschoold. Sporten en training geven kan gewoon nóg leuker worden.”

Draagvlak
Het draagvlak over hoe de Clubkadercoach te introduceren, is in de ogen van Van der Plas cruciaal, juist ook vanuit de kant van gemeenten. “Terwijl ik de gemeente soms toch mis op dit onderwerp. Vaak hebben zij wel subsidieverplichtingen richting een club, maar de bond, de club en de gemeente moeten juist altijd een driehoek vormen. Als bestuurder moet het jou helpen, jij hebt immers bestuurlijke verantwoordelijkheid. Natuurlijk, gemeenten hebben het zwaarder in de huidige crisis, net als clubs, sporters en hun ouders. De financiële middelen om een en ander te realiseren, spelen dus meer dan ooit een rol. Maar hoe zorgen we voor een duurzame financiering ten bate van de kwaliteit van de sport? Als je pedagogische kwaliteit wilt blijven leveren, moet je de sport misschien wel duurder maken zodat het kader beter wordt betaald en opgeleid! We zijn met elkaar nu veelal van subsidie-impulsen afhankelijk, maar een kwalitatief goede coach kost nu eenmaal geld. Laat ik duidelijk zijn hoor, onze vrijwilligersstructuur in Nederland is uniek en we zijn met elkaar gewend dat sport relatief goedkoop is. Het is voor veel clubbestuurders ook niet eenvoudig om de contributie te verhogen. Maar coaching is een vak. Dat kan en moet beter.”