vlak1.png

BONDEN EZINE #1

Clubkadercoach

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond

KNVB wil Clubkadercoach voorzien van voetbalinhoudelijke handvatten

René van Baren is Hoofd Club- en Kaderontwikkeling bij de KNVB. Vanuit die rol heeft hij goed zicht op het grote belang van trainersbegeleiding bij voetbalverenigingen en over de juiste invulling hiervan. Mits de Clubkadercoach op een goede manier wordt ingezet, kan hij of zij volgens de KNVB een belangrijke rol spelen bij de trainersbegeleiding op voetbalverenigingen. Wat de voetbalbond betreft, is de Clubkadercoach in de ideale situatie een trainersbegeleider van wie de pedagogisch-didactische vaardigheden worden aangevuld met voetbalspecifieke kennis vanuit de KNVB.

arrow_right_red.png
lamp.png (copy)
vball.png (copy)
vlak1.png

BONDEN EZINE #1

ClubKaderCoach

Bij het project ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’ zijn een drietal varianten van de Clubkadercoach getest: een Clubkadercoach die bij verschillende sportverenigingen wordt ingezet, een Clubkadercoach die bij meerdere verenigingen van dezelfde sportdiscipline actief is of een Clubkadercoach die bij één specifieke vereniging wordt geplaatst. “Die testperiode is heel succesvol verlopen”, aldus Van Baren. “De clubs zijn er zeer over te spreken, de Clubkadercoaches zijn tevreden en de trainers die begeleiding krijgen, zijn daar blij mee. Maar als je écht impact wilt maken, heb je een Clubkadercoach nodig die zich richt op één specifieke voetbalvereniging. Dat is onze voorzichtige conclusie.”

Aanvullende rol
De opleiding tot Clubkadercoach van NOC*NSF helpt Clubkadercoaches om de trainers bij verenigingen zo goed mogelijk te begeleiden. Als extra ondersteuning wil de KNVB de Clubkadercoaches die actief zijn bij voetbalverenigingen voorzien van voetbalinhoudelijke handvatten. “Dat komt voort uit de wensen van die Clubkadercoaches zelf”, licht Van Baren toe. “Toen ze eenmaal aan de slag waren, merkten ze dat ze behoefte hadden aan wat voetbalinhoudelijke scholing. Als je op de training rijtjes maakt en er staan zes kinderen achter elkaar, gaan ze aan elkaar zitten plukken. Als je pedagogisch-didactische kennis hebt, weet je hoe je het gedrag van die kinderen kunt corrigeren. Dat is vooral symptoombestrijding. Als je ook voetbalinhoudelijke kennis hebt, kun je de training anders organiseren door er een partijvorm van te maken. Dan hebben de kinderen niet eens meer de mogelijkheid om aan elkaar te plukken. Daar zien wij als KNVB onze rol, om aanvullend op de Clubkadercoach-opleiding van NOC*NSF hulpmiddelen te bieden aan de Clubkadercoaches bij voetbalverenigingen. Zodoende hebben we al meerdere scholingen georganiseerd. Daarin trokken we regelmatig op met de KNHB, omdat zij ook heil zien in sportspecifieke trainersbegeleiding.”

Stappenplan uitstippelen
Op dit moment is het kaderverloop in het voetbal nog erg groot. De trainers beschikken te vaak niet over voldoende kennis en vaardigheden wanneer ze voor een team worden gezet. Voor de KNVB is het borgen van de trainersbegeleiding op een vereniging daarom hartstikke belangrijk. Elke voetbalclub verdient iemand die zich daarover ontfermt, omdat je met trainersbegeleiding een boost geeft aan de ontwikkeling en het plezier van de spelers én van het trainerskader. Om die reden biedt de KNVB al langere tijd een opleiding aan voor Hoofd Opleiding: iemand die het voetbalbeleid bij een vereniging ontwikkelt, samen met het bestuur en andere betrokkenen binnen de club. Vervolgens vertaalt het Hoofd Opleiding dat beleid ook naar het voetbalveld. “Idealiter zien wij die taken ook weggelegd voor de Clubkadercoach”, geeft Van Baren aan. “Het profiel van de Clubkadercoach is recent bijgesteld en heeft een wat breder karakter gekregen. Hij of zij zou over een aantal competenties moeten beschikken. Uit diverse evaluaties is namelijk gebleken dat enkel en alleen de focus op trainersbegeleiding onvoldoende gaat leiden tot borging op de langere termijn. Trainersbegeleiding blijft de kern, maar er zijn een beleidsmatig aspect én een coachend aspect bijgekomen.”

“Allereerst moet de Clubkadercoach gewoon een kei zijn op het veld, dus pedagogisch-didactisch en voetbalinhoudelijk sterk, om de trainers goede begeleiding te bieden”, licht Van Baren toe. “Daarnaast moet hij of zij een beleidsmatig karakter hebben, om in gesprek te gaan met het bestuur en voetbalbeleid te ontwikkelen. Tot slot moet de Clubkadercoach de voetbalvereniging kunnen coachen. De inzet van de Clubkadercoach is namelijk succesvol zodra de in- en uitstroom van leden en trainers een positieve balans kent, en hij of zij het stokje na twee jaar kan overdragen aan iemand vanuit de vereniging. Er moet dus een stappenplan worden uitgestippeld voor een opvolger, zodat de Clubkadercoach een volgende vereniging kan gaan helpen.”

Samenwerking met gemeenten
De KNVB wil in de toekomst in gesprek met verenigingen en gemeenten over de trainersbegeleiding. De voetbalbond ziet graag dat Clubkadercoaches de mogelijkheid krijgen om, naast de reguliere Clubkadercoach-opleiding, ook scholingen en de opleiding tot Hoofd Opleiding van de KNVB te kunnen volgen. “Daarmee zorgen we dat de Clubkadercoach nog competenter wordt. De verenigingsadviseurs van de KNVB staan al in nauw contact met gemeenten om allerlei interventies uit het Nationaal Sportakkoord onder de aandacht te brengen. De Clubkadercoach is één van die interventies. Wij zien dan ook echt wel kansen om gezamenlijk te zoeken naar een modus waarin naar ieders tevredenheid een Clubkadercoach bij verenigingen kan worden geplaatst.”

“Als je écht impact wilt maken, heb je een Clubkadercoach nodig die zich richt op één specifieke voetbalvereniging”

“Als je pedagogisch-didactische kennis hebt, weet je hoe je het gedrag van die kinderen kunt corrigeren”

mouse_down_1.png (copy)
knvb_ren_van_baren_.png

KNVB wil Clubkadercoach voorzien van voetbalinhoudelijke handvatten

René van Baren is Hoofd Club- en Kaderontwikkeling bij de KNVB. Vanuit die rol heeft hij goed zicht op het grote belang van trainersbegeleiding bij voetbalverenigingen en over de juiste invulling hiervan. Mits de Clubkadercoach op een goede manier wordt ingezet, kan hij of zij volgens de KNVB een belangrijke rol spelen bij de trainersbegeleiding op voetbalverenigingen. Wat de voetbalbond betreft, is de Clubkadercoach in de ideale situatie een trainersbegeleider van wie de pedagogisch-didactische vaardigheden worden aangevuld met voetbalspecifieke kennis vanuit de KNVB.

René van Baren is Hoofd Club- en Kaderontwikkeling bij de KNVB. Vanuit die rol heeft hij goed zicht op het grote belang van trainersbegeleiding bij voetbalverenigingen en over de juiste invulling hiervan. Mits de Clubkadercoach op een goede manier wordt ingezet, kan hij of zij volgens de KNVB een belangrijke rol spelen bij de trainersbegeleiding op voetbalverenigingen. Wat de voetbalbond betreft, is de Clubkadercoach in de ideale situatie een trainersbegeleider van wie de pedagogisch-didactische vaardigheden worden aangevuld met voetbalspecifieke kennis vanuit de KNVB.

lamp.png (copy)

KNVB wil Clubkadercoach voorzien van voetbalinhoudelijke handvatten

Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
vlak1.png

BONDEN EZINE #1

Clubkadercoach

arrow_right_red.png

Bij het project ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’ zijn een drietal varianten van de Clubkadercoach getest: een Clubkadercoach die bij verschillende sportverenigingen wordt ingezet, een Clubkadercoach die bij meerdere verenigingen van dezelfde sportdiscipline actief is of een Clubkadercoach die bij één specifieke vereniging wordt geplaatst. “Die testperiode is heel succesvol verlopen”, aldus Van Baren. “De clubs zijn er zeer over te spreken, de Clubkadercoaches zijn tevreden en de trainers die begeleiding krijgen, zijn daar blij mee. Maar als je écht impact wilt maken, heb je een Clubkadercoach nodig die zich richt op één specifieke voetbalvereniging. Dat is onze voorzichtige conclusie.”

Aanvullende rol
De opleiding tot Clubkadercoach van NOC*NSF helpt Clubkadercoaches om de trainers bij verenigingen zo goed mogelijk te begeleiden. Als extra ondersteuning wil de KNVB de Clubkadercoaches die actief zijn bij voetbalverenigingen voorzien van voetbalinhoudelijke handvatten. “Dat komt voort uit de wensen van die Clubkadercoaches zelf”, licht Van Baren toe. “Toen ze eenmaal aan de slag waren, merkten ze dat ze behoefte hadden aan wat voetbalinhoudelijke scholing. Als je op de training rijtjes maakt en er staan zes kinderen achter elkaar, gaan ze aan elkaar zitten plukken. Als je pedagogisch-didactische kennis hebt, weet je hoe je het gedrag van die kinderen kunt corrigeren. Dat is vooral symptoombestrijding. Als je ook voetbalinhoudelijke kennis hebt, kun je de training anders organiseren door er een partijvorm van te maken. Dan hebben de kinderen niet eens meer de mogelijkheid om aan elkaar te plukken. Daar zien wij als KNVB onze rol, om aanvullend op de Clubkadercoach-opleiding van NOC*NSF hulpmiddelen te bieden aan de Clubkadercoaches bij voetbalverenigingen. Zodoende hebben we al meerdere scholingen georganiseerd. Daarin trokken we regelmatig op met de KNHB, omdat zij ook heil zien in sportspecifieke trainersbegeleiding.”

Stappenplan uitstippelen
Op dit moment is het kaderverloop in het voetbal nog erg groot. De trainers beschikken te vaak niet over voldoende kennis en vaardigheden wanneer ze voor een team worden gezet. Voor de KNVB is het borgen van de trainersbegeleiding op een vereniging daarom hartstikke belangrijk. Elke voetbalclub verdient iemand die zich daarover ontfermt, omdat je met trainersbegeleiding een boost geeft aan de ontwikkeling en het plezier van de spelers én van het trainerskader. Om die reden biedt de KNVB al langere tijd een opleiding aan voor Hoofd Opleiding: iemand die het voetbalbeleid bij een vereniging ontwikkelt, samen met het bestuur en andere betrokkenen binnen de club. Vervolgens vertaalt het Hoofd Opleiding dat beleid ook naar het voetbalveld. “Idealiter zien wij die taken ook weggelegd voor de Clubkadercoach”, geeft Van Baren aan. “Het profiel van de Clubkadercoach is recent bijgesteld en heeft een wat breder karakter gekregen. Hij of zij zou over een aantal competenties moeten beschikken. Uit diverse evaluaties is namelijk gebleken dat enkel en alleen de focus op trainersbegeleiding onvoldoende gaat leiden tot borging op de langere termijn. Trainersbegeleiding blijft de kern, maar er zijn een beleidsmatig aspect én een coachend aspect bijgekomen.”

“Allereerst moet de Clubkadercoach gewoon een kei zijn op het veld, dus pedagogisch-didactisch en voetbalinhoudelijk sterk, om de trainers goede begeleiding te bieden”, licht Van Baren toe. “Daarnaast moet hij of zij een beleidsmatig karakter hebben, om in gesprek te gaan met het bestuur en voetbalbeleid te ontwikkelen. Tot slot moet de Clubkadercoach de voetbalvereniging kunnen coachen. De inzet van de Clubkadercoach is namelijk succesvol zodra de in- en uitstroom van leden en trainers een positieve balans kent, en hij of zij het stokje na twee jaar kan overdragen aan iemand vanuit de vereniging. Er moet dus een stappenplan worden uitgestippeld voor een opvolger, zodat de Clubkadercoach een volgende vereniging kan gaan helpen.”

Samenwerking met gemeenten
De KNVB wil in de toekomst in gesprek met verenigingen en gemeenten over de trainersbegeleiding. De voetbalbond ziet graag dat Clubkadercoaches de mogelijkheid krijgen om, naast de reguliere Clubkadercoach-opleiding, ook scholingen en de opleiding tot Hoofd Opleiding van de KNVB te kunnen volgen. “Daarmee zorgen we dat de Clubkadercoach nog competenter wordt. De verenigingsadviseurs van de KNVB staan al in nauw contact met gemeenten om allerlei interventies uit het Nationaal Sportakkoord onder de aandacht te brengen. De Clubkadercoach is één van die interventies. Wij zien dan ook echt wel kansen om gezamenlijk te zoeken naar een modus waarin naar ieders tevredenheid een Clubkadercoach bij verenigingen kan worden geplaatst.”

René van Baren is Hoofd Club- en Kaderontwikkeling bij de KNVB. Vanuit die rol heeft hij goed zicht op het grote belang van trainersbegeleiding bij voetbalverenigingen en over de juiste invulling hiervan. Mits de Clubkadercoach op een goede manier wordt ingezet, kan hij of zij volgens de KNVB een belangrijke rol spelen bij de trainersbegeleiding op voetbalverenigingen. Wat de voetbalbond betreft, is de Clubkadercoach in de ideale situatie een trainersbegeleider van wie de pedagogisch-didactische vaardigheden worden aangevuld met voetbalspecifieke kennis vanuit de KNVB.