vlak1.png

BONDEN EZINE #1

Clubkadercoach

Nederlands
Handbal Verbond

Clubkadercoaching begint met een stukje bewustwording

Gedurende de ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’ was Stéphan Kuijpers namens het Nederlands Handbal Verbond (NHV) de projectleider. Hij zag hoe groot de meerwaarde van een Clubkadercoach op de korte én de lange termijn kan zijn, omdat de Clubkadercoach oude werkwijzen doorbreekt, trainingen beter en leuker maakt en daardoor een balletje aan het rollen brengt dat de ontwikkeling van de hele club ten goede komt. Lara van Dorrestein, voormalig Clubkadercoach, zette bij HV Leidsche Rijn in op het creëren van een positief sportklimaat en herkent de diverse voordelen die Kuijpers schetst.

arrow_right_red.png
lamp.png (copy1)
bal.png (copy3)
vlak1.png

BONDEN EZINE #1

ClubKaderCoach

Kuijpers legt het belang van de Clubkadercoach voor een vereniging uit aan de hand van drie voordelen. Daarbij gaat het hem niet specifiek om een handbalvereniging. “De structuur van alle sportverenigingen is grotendeels vergelijkbaar. Voor al die verenigingen zou een Clubkadercoach bijzonder waardevol kunnen zijn. Allereerst kijkt de Clubkadercoach met een frisse blik naar de vereniging. Veel clubs regelen hun zaakjes zoals ze dat de afgelopen zestig jaar hebben gedaan. Om zulke vastgeroeste processen te doorbreken, is een nieuwe blik van buitenaf soms nodig.”

“Ten tweede heeft de Clubkadercoach gewoon heel veel kennis”, gaat Kuijpers verder. “Het is een professional die is opgeleid en daarmee vaak beter onderlegd is dan de vrijwilligers. Dat betekent overigens niet direct dat de Clubkadercoach heel veel beter hoeft te zijn dan die vrijwilligers. Ook met jarenlange praktijkervaring kun je namelijk een heel eind komen, maar in principe heeft de Clubkadercoach vooral op pedagogisch-didactisch vlak meer kennis.”

Aan het denken zetten
De derde meerwaarde van de Clubkadercoach is volgens Kuijpers dat hij of zij invloed heeft op de potentiële ontwikkeling van de club. De Clubkadercoach kan bepaalde organisatieveranderingen teweegbrengen, waardoor de vereniging ook weer eens goed naar zichzelf gaat kijken. “Dat is echter van tijdelijke aard, want na twee jaar vertrekt de Clubkadercoach weer. De borging van zijn of haar werk moet dan dus wel al hebben plaatsgevonden.”

De positieve invloeden van de Clubkadercoach die Kuijpers schetst, hebben voor de verenigingen een effect op zowel de korte als de lange termijn. Het stukje bewustwording dat de Clubkadercoach creëert, kan bijvoorbeeld al direct haar vruchten afwerpen. “Als de Clubkadercoach langs de lijn staat te kijken naar de trainingen, zet dat de trainers meteen aan het denken. Als de trainers vervolgens met de Clubkadercoach in gesprek gaan over wat er beter kan, hoe ze hun training zouden kunnen inrichten, zetten zij een volgende stap in het bezig zijn met hun training. Nu is het vaak zo dat zij tijdens het avondeten nog snel bedenken wat ze een uur later willen gaan doen met de handballers.”

Behoud, werving en betere prestaties
De werkwijze van het huidige trainerskader is dus een van de processen die de Clubkadercoach kan doorbreken. Middels begeleiding stuwt hij of zij de vrijwillige trainers naar een hoger niveau. “Handbal heeft een familiair karakter. Vaak hebben de trainers zelf ook gehandbald, waardoor het met hun technische kennis wel goed zit. Toch zijn heel veel trainers op zoek naar hoe ze hun trainingen technisch gezien beter kunnen maken. De grootste winst is echter te behalen op pedagogisch-didactisch vlak, in het sociale aspect en de groepsdynamieken tijdens een training. Heel veel trainers hebben niet in de gaten dat kinderen op maandagavond misschien wel anders reageren dan op vrijdagmiddag en waardoor dat zou kunnen komen. Als een Clubkadercoach de trainers op dat gebied ondersteunt, worden zij én uiteindelijk de spelers, ook beter. Dat leidt tot meer plezier tijdens de trainingen, waardoor trainers en leden langer lid zullen blijven. Buitenstaanders merken ook dat men positief is over een vereniging waar alles goed is geregeld en willen ook eens komen kijken. Clubkadercoaching leidt op den duur dus ook tot behoud, werving en betere prestaties. En meer leden betekent weer meer inkomsten, waardoor een investering in de Clubkadercoach zich deels terug zal betalen voor de bond en grotendeels voor de infrastructuur van de handbalsport.”

Positief sportklimaat
Als voormalig Clubkadercoach bij HV Leidsche Rijn herkent Lara van Dorrestein de effecten van de Clubkadercoach die Kuijpers beschrijft. “Mijn grootste doel was om een positief sportklimaat te creëren binnen de vereniging, waardoor handballers meer sportplezier ervaren en hopelijk langer lid zullen blijven”, vertelt ze. “Dat begint allemaal met een stukje bewustwording. Iedereen kent het belang van een positief, veilig sportklimaat. Het is een mooie term en het klinkt leuk, maar lang niet altijd wordt er echt wat mee gedaan. Door de komst van een Clubkadercoach wordt dat doorbroken, bij het bestuur en de trainers gaat een knop om. Dat heb ik wel ervaren. Gelukkig stond het bestuur van HV Leidsche Rijn er erg voor open om met Clubkadercoaching aan de slag te gaan.”

Die open, constructieve houding van de vereniging hielp Van Dorrestein bij het bereiken van een positiever sportklimaat. De eerste stap die zij zette, was het aanwezig zijn bij trainingen, observeren, in gesprek gaan met de trainers en goed luisteren naar hun wensen en behoeften. Zo wilde zij de pedagogische en didactische competenties van de trainers versterken. “De ene trainer wilde wat tips over de structuur van de training, de ander over de manier waarop je een kind coacht. Doe je dat door alleen te zeggen ‘goed gevangen!’, of coach je ook meer op de actie voorafgaand, zodat het beter blijft hangen?”

Van goed naar beter
In het begin was het voor zowel Van Dorrestein als de trainers even zoeken. Ineens kwam iemand van buitenaf kijken naar hoe de trainers hun trainingen gaven. “Niet iedereen zit gelijk op je wachten”, beaamt Van Dorrestein. “Je moet een vertrouwensband opbouwen en aangeven dat je er niet bent om te oordelen of op een kritische manier naar de trainingen te kijken. Ik ben er om te kijken naar hoe we van ‘goed’ naar ‘nog beter’ kunnen gaan, door tips en tricks te geven en het zo nog prettiger te maken. Dat ging steeds beter.”

De tips en tricks die Van Dorrestein gaf, baseerde ze op haar pedagogische achtergrond. Niet op haar kennis van handbal, want ze wist eigenlijk niets van de sport. “Dat is een voordeel en een nadeel tegelijkertijd. Het voordeel is dat ik bij de trainingen niet op de techniek let, want die ken ik toch niet. Daarom kon ik mij volledig focussen op het pedagogische aspect. Het nadeel had kunnen zijn dat ik geen ervaring heb in de structuur van een handbaltraining, hoeveel mensen er op het veld staan, dat soort dingen. Maar daar heb ik geen hinder van ondervonden.”

Vooruitgang
Ondanks de korte periode waarin Van Dorrestein als Cubkadercoach actief was bij HV Leidsche Rijn – ze startte in januari 2020 en moest door het coronavirus in maart haar werkzaamheden voorlopig weer stoppen – zag ze vooruitgang. “Trainers pakten kleine dingetjes wel degelijk op en toen ik na de zomer weer even terugkwam, herkenden mensen mij. Dan hadden ze toch weer vragen over iemand in hun groep die ze lastig konden aansturen, bijvoorbeeld. Die bewustwording en bereidheid om te leren hebben we dus toch weten te creëren.”

mouse_down_1.png (copy)

“Om vastgeroeste processen te doorbreken, is een nieuwe blik van buitenaf soms nodig”

Stéphan Kuijpers

“Je moet een vertrouwensband opbouwen en aangeven dat je er niet bent om te oordelen”

Lara van Dorrestein

“Om vastgeroeste processen te doorbreken, is een nieuwe blik van buitenaf soms nodig”

Stéphan Kuijpers

Clubkadercoaching begint met een stukje bewustwording

Gedurende de ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’ was Stéphan Kuijpers namens het Nederlands Handbal Verbond (NHV) de projectleider. Hij zag hoe groot de meerwaarde van een Clubkadercoach op de korte én de lange termijn kan zijn, omdat de Clubkadercoach oude werkwijzen doorbreekt, trainingen beter en leuker maakt en daardoor een balletje aan het rollen brengt dat de ontwikkeling van de hele club ten goede komt. Lara van Dorrestein, voormalig Clubkadercoach, zette bij HV Leidsche Rijn in op het creëren van een positief sportklimaat en herkent de diverse voordelen die Kuijpers schetst.

lamp.png (copy1)
bal.png (copy3)
vlak1.png

BONDEN EZINE #1

Clubkadercoach

Nederlands
Handbal Verbond

Clubkadercoaching begint met een stukje bewustwording

Gedurende de ‘Proeftuinen Clubkadercoaching’ was Stéphan Kuijpers namens het Nederlands Handbal Verbond (NHV) de projectleider. Hij zag hoe groot de meerwaarde van een Clubkadercoach op de korte én de lange termijn kan zijn, omdat de Clubkadercoach oude werkwijzen doorbreekt, trainingen beter en leuker maakt en daardoor een balletje aan het rollen brengt dat de ontwikkeling van de hele club ten goede komt. Lara van Dorrestein, voormalig Clubkadercoach, zette bij HV Leidsche Rijn in op het creëren van een positief sportklimaat en herkent de diverse voordelen die Kuijpers schetst.

arrow_right_red.png (copy1)

Kuijpers legt het belang van de Clubkadercoach voor een vereniging uit aan de hand van drie voordelen. Daarbij gaat het hem niet specifiek om een handbalvereniging. “De structuur van alle sportverenigingen is grotendeels vergelijkbaar. Voor al die verenigingen zou een Clubkadercoach bijzonder waardevol kunnen zijn. Allereerst kijkt de Clubkadercoach met een frisse blik naar de vereniging. Veel clubs regelen hun zaakjes zoals ze dat de afgelopen zestig jaar hebben gedaan. Om zulke vastgeroeste processen te doorbreken, is een nieuwe blik van buitenaf soms nodig.”

“Ten tweede heeft de Clubkadercoach gewoon heel veel kennis”, gaat Kuijpers verder. “Het is een professional die is opgeleid en daarmee vaak beter onderlegd is dan de vrijwilligers. Dat betekent overigens niet direct dat de Clubkadercoach heel veel beter hoeft te zijn dan die vrijwilligers. Ook met jarenlange praktijkervaring kun je namelijk een heel eind komen, maar in principe heeft de Clubkadercoach vooral op pedagogisch-didactisch vlak meer kennis.”

Aan het denken zetten
De derde meerwaarde van de Clubkadercoach is volgens Kuijpers dat hij of zij invloed heeft op de potentiële ontwikkeling van de club. De Clubkadercoach kan bepaalde organisatieveranderingen teweegbrengen, waardoor de vereniging ook weer eens goed naar zichzelf gaat kijken. “Dat is echter van tijdelijke aard, want na twee jaar vertrekt de Clubkadercoach weer. De borging van zijn of haar werk moet dan dus wel al hebben plaatsgevonden.”

De positieve invloeden van de Clubkadercoach die Kuijpers schetst, hebben voor de verenigingen een effect op zowel de korte als de lange termijn. Het stukje bewustwording dat de Clubkadercoach creëert, kan bijvoorbeeld al direct haar vruchten afwerpen. “Als de Clubkadercoach langs de lijn staat te kijken naar de trainingen, zet dat de trainers meteen aan het denken. Als de trainers vervolgens met de Clubkadercoach in gesprek gaan over wat er beter kan, hoe ze hun training zouden kunnen inrichten, zetten zij een volgende stap in het bezig zijn met hun training. Nu is het vaak zo dat zij tijdens het avondeten nog snel bedenken wat ze een uur later willen gaan doen met de handballers.”

Behoud, werving en betere prestaties
De werkwijze van het huidige trainerskader is dus een van de processen die de Clubkadercoach kan doorbreken. Middels begeleiding stuwt hij of zij de vrijwillige trainers naar een hoger niveau. “Handbal heeft een familiair karakter. Vaak hebben de trainers zelf ook gehandbald, waardoor het met hun technische kennis wel goed zit. Toch zijn heel veel trainers op zoek naar hoe ze hun trainingen technisch gezien beter kunnen maken. De grootste winst is echter te behalen op pedagogisch-didactisch vlak, in het sociale aspect en de groepsdynamieken tijdens een training. Heel veel trainers hebben niet in de gaten dat kinderen op maandagavond misschien wel anders reageren dan op vrijdagmiddag en waardoor dat zou kunnen komen. Als een Clubkadercoach de trainers op dat gebied ondersteunt, worden zij én uiteindelijk de spelers, ook beter. Dat leidt tot meer plezier tijdens de trainingen, waardoor trainers en leden langer lid zullen blijven. Buitenstaanders merken ook dat men positief is over een vereniging waar alles goed is geregeld en willen ook eens komen kijken. Clubkadercoaching leidt op den duur dus ook tot behoud, werving en betere prestaties. En meer leden betekent weer meer inkomsten, waardoor een investering in de Clubkadercoach zich deels terug zal betalen voor de bond en grotendeels voor de infrastructuur van de handbalsport.”

Positief sportklimaat
Als voormalig Clubkadercoach bij HV Leidsche Rijn herkent Lara van Dorrestein de effecten van de Clubkadercoach die Kuijpers beschrijft. “Mijn grootste doel was om een positief sportklimaat te creëren binnen de vereniging, waardoor handballers meer sportplezier ervaren en hopelijk langer lid zullen blijven”, vertelt ze. “Dat begint allemaal met een stukje bewustwording. Iedereen kent het belang van een positief, veilig sportklimaat. Het is een mooie term en het klinkt leuk, maar lang niet altijd wordt er echt wat mee gedaan. Door de komst van een Clubkadercoach wordt dat doorbroken, bij het bestuur en de trainers gaat een knop om. Dat heb ik wel ervaren. Gelukkig stond het bestuur van HV Leidsche Rijn er erg voor open om met Clubkadercoaching aan de slag te gaan.”

Die open, constructieve houding van de vereniging hielp Van Dorrestein bij het bereiken van een positiever sportklimaat. De eerste stap die zij zette, was het aanwezig zijn bij trainingen, observeren, in gesprek gaan met de trainers en goed luisteren naar hun wensen en behoeften. Zo wilde zij de pedagogische en didactische competenties van de trainers versterken. “De ene trainer wilde wat tips over de structuur van de training, de ander over de manier waarop je een kind coacht. Doe je dat door alleen te zeggen ‘goed gevangen!’, of coach je ook meer op de actie voorafgaand, zodat het beter blijft hangen?”

Van goed naar beter
In het begin was het voor zowel Van Dorrestein als de trainers even zoeken. Ineens kwam iemand van buitenaf kijken naar hoe de trainers hun trainingen gaven. “Niet iedereen zit gelijk op je wachten”, beaamt Van Dorrestein. “Je moet een vertrouwensband opbouwen en aangeven dat je er niet bent om te oordelen of op een kritische manier naar de trainingen te kijken. Ik ben er om te kijken naar hoe we van ‘goed’ naar ‘nog beter’ kunnen gaan, door tips en tricks te geven en het zo nog prettiger te maken. Dat ging steeds beter.”

De tips en tricks die Van Dorrestein gaf, baseerde ze op haar pedagogische achtergrond. Niet op haar kennis van handbal, want ze wist eigenlijk niets van de sport. “Dat is een voordeel en een nadeel tegelijkertijd. Het voordeel is dat ik bij de trainingen niet op de techniek let, want die ken ik toch niet. Daarom kon ik mij volledig focussen op het pedagogische aspect. Het nadeel had kunnen zijn dat ik geen ervaring heb in de structuur van een handbaltraining, hoeveel mensen er op het veld staan, dat soort dingen. Maar daar heb ik geen hinder van ondervonden.”

Vooruitgang
Ondanks de korte periode waarin Van Dorrestein als Cubkadercoach actief was bij HV Leidsche Rijn – ze startte in januari 2020 en moest door het coronavirus in maart haar werkzaamheden voorlopig weer stoppen – zag ze vooruitgang. “Trainers pakten kleine dingetjes wel degelijk op en toen ik na de zomer weer even terugkwam, herkenden mensen mij. Dan hadden ze toch weer vragen over iemand in hun groep die ze lastig konden aansturen, bijvoorbeeld. Die bewustwording en bereidheid om te leren hebben we dus toch weten te creëren.”