Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub!

illus1b2601.jpg
info.jpg

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Ontdek hieronder snel voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub!

Deze tekening laat ook zien dat het belangrijk is dat juist sportclubs gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen. Blijf als sportclub voldoen aan je betalingsverplichtingen, ook naar jouw sportbond, en vraag daarvoor vervolgens compensatie aan. Alleen op deze manier kunnen we de financiële schade voor de gehele keten waarin we samenwerken zo beperkt mogelijk houden.


support-2.png

Financiële regelingen per 17 mei 2021

productie Arko Sports Media/ Pageturner in opdracht van NOC*NSF

taso.png
sws.png
tvs.png
now.png
tvl.png
personeel.png
bondsafdracht.png
huur.png
vastelasten.png
hypotheek.png
huur-afdracht.png
illus1a2601.jpg

Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub!

support-2.png
info.jpg

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Ontdek hieronder snel voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub!

Deze tekening laat ook zien dat het belangrijk is dat juist sportclubs gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen. Blijf als sportclub voldoen aan je betalingsverplichtingen, ook naar jouw sportbond, en vraag daarvoor vervolgens compensatie aan. Alleen op deze manier kunnen we de financiële schade voor de gehele keten waarin we samenwerken zo beperkt mogelijk houden.


taso.png
tvs.png
now.png
tvl.png
sws.png

Financiële regelingen per 17 mei 2021

productie Arko Sports Media/ Pageturner in opdracht van NOC*NSF