Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub!

nocnsf-rgb-fc.png (copy)

Hieronder vind je meer informatie over alle compensatieregelingen die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Per regeling staat in een checklist aangegeven aan welke voorwaarden een club moet voldoen om voor een bepaalde regeling in aanmerking te komen en bij welke instantie je een aanvraag kunt indienen.  

Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)

Status
Het loket voor de TASO-Q2 is geopend. Van 26 juli 2021 tot en met 19 september 2021 kunnen amateursport-organisaties een aanvraag indienen

Regeling in het kort
Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL en/of loonkosten niet via de NOW gecompenseerd hebben gekregen. De TASO-regeling is bedoeld voor amateursport-organisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het tweede kwartaal van 2021 (1 april t/m 30 juni) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Bij de bepaling van de tegemoetkoming wordt onder meer gekeken naar de vaste lasten voor de accommodatie in eigen bezit of beheer, bondsafdrachten, niet gecompenseerde personeelslasten en het kantineresultaat. De tegemoetkoming bedraagt maximaal €24.000. Voor de regeling is €30 miljoen beschikbaar.

Meer informatie is te vinden op de website van DUS-I.

arrowornagedown.png (copy5)

Is jouw sportclub:

 • een amateur-sportorganisatie en heeft deze:

 • Minimaal €1.000 aan financiële schade over de periode  april-juni (na aftrek van eventuele NOW of TVL” subsidie)

 • In dezelfde periode tenminste 10% omzetverlies

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking

TASO

TASO   

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

Status
Het loket voor de TVS voor de gederfde huurinkomsten in Q2 (1 april t/m 30 juni) is geopend. Van 26 juli tot en met 19 september 2021 kunnen aanvragen worden ingediend.

Regeling in het kort
Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Er is €30 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Informatie over de regeling is te vinden op de website van DUS-I.

arrowornagedown.png (copy10) arrowornagedown.png (copy8)

Is jouw sportclub:

 • officieel een amateursport-organisatie en huurt jouw club de accommodatie?
 • Heeft de verhuurder de huur over Q2 (deels) kwijtgescholden?

Dan komt de verhuurder van de accommodatie mogelijk in aanmerking

TVS

TVS   

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Status
Van 26 juli tot en met 30 september kan er een aanvraag worden ingediend voor de periode juli, augustus en september 2021.

Regeling in het kort
Vanaf 26 juli kunnen bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sportclubs, een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten die zij maken in het derde kwartaal van 2021. Voorwaarde daarbij is wel dat zij in dit kwartaal een omzetdaling van tenminste 20% hebben ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80% van de loonsom. 

De volledige voorwaarden zijn te vinden op de website van het UWV, waar ook de tegemoetkoming kan worden aangevraagd.

arrowornagedown.png (copy9) arrowornagedown.png (copy7)

NOW

NOW   

Heeft jouw sportclub:

 • Personeel in dienst
 • In 3 aaneengesloten maanden omzetverlies van ten minste 20% (voor de hele organisatie of concern)

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Status
Vanaf 31 augustus 2021 tot en met 26 oktober 2021 kan een aanvraag voor Q3 worden ingediend.

Regeling in het kort
Naast een regeling voor de loonkosten is er ook een regeling voor de vaste lasten van een onderneming, of in dit geval, een sportclub. Organisaties met een omzetverlies van minimaal 30% en daarnaast minimaal €1.500 vaste lasten per kwartaal kunnen een beroep doen op de TVL (De vaste lasten worden voor de sector Sport en Recreatie bepaald op 34% van de omzet). De tegemoetkoming bedraagt 100% van de vaste lasten tot een maximale vergoeding van €550.000 voor MKB-bedrijven.

Meer informatie over de voorwaarden en aanvragen is te vinden via de website van RVO.

arrowornagedown.png (copy11) arrowornagedown.png (copy9)

TVL

TVL   

Heeft jouw sportclub:

 • Minimaal €1.500 aan vaste lasten in de periode juli-september 2021

 • In dezelfde periode tenminste 30% omzetverlies

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking

Borgstelling Noodkrediet via 
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

Status
Geopend. Doorlopende regeling.

Regeling in het kort
Voor sportclubs die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. Met zo’n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overbrugd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de komende jaren. 

Meer informatie hierover is te vinden op de website van SWS.

arrowornagedown.png (copy7)

Heeft jouw sportclub:

 • financiële schade door de coronacrisis?
 • Zou het helpen om deze schade uit te smeren over een langere periode?

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking

Financiële regelingen per 25 januari 2021

productie Arko Sports Media/ Pageturner in opdracht van NOC*NSF

SWS

SWS   

nocnsf-rgb-fc.png (copy)

Vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub!

Hieronder vind je meer informatie over alle compensatieregelingen die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. Per regeling staat in een checklist aangegeven aan welke voorwaarden een club moet voldoen om voor een bepaalde regeling in aanmerking te komen en bij welke instantie je een aanvraag kunt indienen.  

Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)

Status
Het loket voor de TASO-Q2 is geopend. Van 26 juli 2021 tot en met 19 september 2021 kunnen amateursport-organisaties een aanvraag indienen

Regeling in het kort
Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL en/of loonkosten niet via de NOW gecompenseerd hebben gekregen. De TASO-regeling is bedoeld voor amateursport-organisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het tweede kwartaal van 2021 (1 april t/m 30 juni) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Bij de bepaling van de tegemoetkoming wordt onder meer gekeken naar de vaste lasten voor de accommodatie in eigen bezit of beheer, bondsafdrachten, niet gecompenseerde personeelslasten en het kantineresultaat. De tegemoetkoming bedraagt maximaal €24.000. Voor de regeling is €30 miljoen beschikbaar.

Meer informatie is te vinden op de website van DUS-I.

Is jouw sportclub:

 • een amateur-sportorganisatie en heeft deze:

 • Minimaal €1.000 aan financiële schade over de periode  april-juni (na aftrek van eventuele NOW of TVL” subsidie)

 • In dezelfde periode tenminste 10% omzetverlies

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

Status
Het loket voor de TVS voor de gederfde huurinkomsten in Q2 (1 april t/m 30 juni) is geopend. Van 26 juli tot en met 19 september 2021 kunnen aanvragen worden ingediend.

Regeling in het kort
Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 april tot en met 30 juni 2021 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Er is €30 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Informatie over de regeling is te vinden op de website van DUS-I.

Is jouw sportclub:

 • officieel een amateursport-organisatie en huurt jouw club de accommodatie?
 • Heeft de verhuurder de huur over Q2 (deels) kwijtgescholden?

Dan komt de verhuurder van de accommodatie mogelijk in aanmerking

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Status
Van 26 juli tot en met 30 september kan er een aanvraag worden ingediend voor de periode juli, augustus en september 2021.

Regeling in het kort
Vanaf 26 juli kunnen bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sportclubs, een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten die zij maken in het derde kwartaal van 2021. Voorwaarde daarbij is wel dat zij in dit kwartaal een omzetdaling van tenminste 20% hebben ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80% van de loonsom. 

De volledige voorwaarden zijn te vinden op de website van het UWV, waar ook de tegemoetkoming kan worden aangevraagd.

Heeft jouw sportclub:

 • Personeel in dienst
 • In 3 aaneengesloten maanden omzetverlies van ten minste 20% (voor de hele organisatie of concern)

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Status
Vanaf 31 augustus 2021 tot en met 26 oktober 2021 kan een aanvraag voor Q3 worden ingediend.

Regeling in het kort
Naast een regeling voor de loonkosten is er ook een regeling voor de vaste lasten van een onderneming, of in dit geval, een sportclub. Organisaties met een omzetverlies van minimaal 30% en daarnaast minimaal €1.500 vaste lasten per kwartaal kunnen een beroep doen op de TVL (De vaste lasten worden voor de sector Sport en Recreatie bepaald op 34% van de omzet). De tegemoetkoming bedraagt 100% van de vaste lasten tot een maximale vergoeding van €550.000 voor MKB-bedrijven.

Meer informatie over de voorwaarden en aanvragen is te vinden via de website van RVO.

Heeft jouw sportclub:

 • Minimaal €1.500 aan vaste lasten in de periode juli-september 2021

 • In dezelfde periode tenminste 30% omzetverlies

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking

Borgstelling Noodkrediet via 
Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

Status
Geopend. Doorlopende regeling.

Regeling in het kort
Voor sportclubs die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. Met zo’n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overbrugd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de komende jaren. 

Meer informatie hierover is te vinden op de website van SWS.

Heeft jouw sportclub:

 • financiële schade door de coronacrisis?
 • Zou het helpen om deze schade uit te smeren over een langere periode?

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking

arrowornagedown.png (copy8)

Financiële regelingen per 17 mei 2021

productie Arko Sports Media/ Pageturner in opdracht van NOC*NSF