Handboek

lokale

sportplatformen

In Nederland is er een grote diversiteit aan lokale sportplatformen (of sportraden en kerngroepen). Iedere lokale setting is namelijk anders. 
Een succesvol sportplatform voldoet niet aan een standaard checklist, maar kan zich telkens weer aanpassen aan de behoefte van de omgeving. 
Dit handboek helpt je te begrijpen op welke manier sportplatformen de lokale sport ondersteunen en hoe dit te organiseren. 

samen staan we sterker