Vraag procesbegeleiding aan!
Daarom is het fijn als er een onafhankelijk deskundige kan meekijken, adviseren of het proces kan begeleiden. 
Staat jouw sportplatform voor een uitdaging? Dan is het mogelijk 
om hierin ondersteuning te krijgen. Je start met een intake waarin een professional je 
helpt met het ophelderen van de hulpvraag. Daarna volgen er vijf ondersteuningsmomenten, waarbij je samen aan de slag gaat met het vraagstuk. Interesse? Stuur dan een e-mail naar lokalesportplatformen@nocnsf.nl.   

Welke uitdagingen kun je tegenkomen?
Als je een lokaal sportplatform start of doorontwikkelt, krijg je veel op je 
bord. Wie wil je zijn en hoe geef je daar uitvoering aan? Je hebt te maken met ontwikkelingen uit het Sportakkoord en veranderende regelgeving. Tegelijkertijd wil je een stevige gesprekspartner zijn richting de gemeente en samenwerken met verschillende partijen. 
Dit kan behoorlijk wat druk met zich meebrengen.

B

Ondersteuning bij het vormen of versterken