Welkom! Je bent op het KNLTB-platform dat volledig draait om Public Affairs Lokaal voor tennis- en padelverenigingen. Maar wat is dat precies, Public Affairs? Volgens de officiële definitie gaat het om het ‘strategische proces van inspelen op politieke besluitvorming en op veranderingen in de maatschappij en publieke opinie, die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie’. En lokaal wil zeggen dat het vooral draait om besluitvorming en maatschappelijke thema’s op gemeentelijk niveau. Om als tennis- en padelverenigingen ook in de toekomst sterk en relevant te zijn, is het zaak te blijven werken aan ontwikkeling in het algemeen en aan kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en bereik – dé vitale thema’s binnen de sport – in het bijzonder.

Verenigingen die zich manifesteren als partner van de gemeente, hebben invloed op het lokale beleid, wat hun positie als vereniging sterker maakt en zo grote kansen biedt. De KNLTB ondersteunt de verenigingen via dit platform om te helpen die kansen te zien en te verzilveren!

Public Affairs Lokaal

Welkom! Je bent op het KNLTB-platform dat volledig draait om Public Affairs Lokaal voor tennis- en padelverenigingen. Maar wat is dat precies, Public Affairs? Volgens de officiële definitie gaat het om het ‘strategische proces van inspelen op politieke besluitvorming en op veranderingen in de maatschappij en publieke opinie, die van invloed zijn op het functioneren van de eigen organisatie’. En lokaal wil zeggen dat het vooral draait om besluitvorming en maatschappelijke thema’s op gemeentelijk niveau. Om als tennis- en padelverenigingen ook in de toekomst sterk en relevant te zijn, is het zaak te blijven werken aan ontwikkeling in het algemeen en aan kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en bereik – dé vitale thema’s binnen de sport – in het bijzonder.

Verenigingen die zich manifesteren als partner van de gemeente, hebben invloed op het lokale beleid, wat hun positie als vereniging sterker maakt en zo grote kansen biedt. De KNLTB ondersteunt de verenigingen via dit platform om te helpen die kansen te zien en te verzilveren!

Public Affairs Lokaal