Als NOC*NSF staan we voor een eerlijke, veilige sport die toegankelijk is voor iedereen. We vinden het belangrijk dat sporters met plezier kunnen sporten in een veilige omgeving. Er is om die reden veel aandacht voor integriteit in de sport. Machtsmisbruik, intimidatie, doping, matchfixing, criminele inmenging en discriminatie horen niet thuis in de sport. Op allerlei verschillende manieren wordt er daarom al gewerkt aan integriteit.

Toch ontstaan er nog te veel schendingen en kan de aanpak van misstanden nog verbeteren. De impact van misstanden neemt toe. Maatschappelijk, in de media en in de politiek. Bij het Centrum Veilige Sport Nederland blijft het aantal meldingen groeien, het Instituut Sportrechtspraak moet meer zaken dan ooit behandelen. Om een volgende stap te zetten is er om die reden eind 2020 een start gemaakt met een nieuwe visie Sport en Integriteit, die antwoord moet geven op de voorliggende uitdagingen. In 2020 ontstond de indruk dat een aantal integriteitsvraagstukken door de Coronapandemie en de anti-corona maatregelen werden versterkt. Financiële problemen en grotere isolatie zijn daar mogelijke oorzaken van.

Antidopingbeleid
In Nederland hebben we een volwassen antidopingbeleid van NOC*NSF en de Dopingautoriteit. Voor het dopingcontroleprogramma heeft de Dopingautoriteit een coronaproof testmethode ontwikkeld. Het voorlichtings- en educatieprogramma heeft zich verder verplaatst naar online voorlichtingen en de recent ontwikkelde e-learnings.

Matchfixing
Ook voor matchfixing zijn de fysieke voorlichtingsbijeenkomsten omgezet naar webinars. Zo is er, naast de e-learning, op dit onderwerp ook interactie met topsporters mogelijk. In de politiek is er aandacht gevraagd voor financiering van de monitoring van gokbewegingen. Ook is er een structureel educatieprogramma voor matchfixing, dat een groter bereik heeft dan de huidige voorlichtingsbijeenkomsten.

Met het oog op het opengaan van de kansspelmarkt in 2021 zal NOC*NSF hier opnieuw aandacht voor vragen. Ook zullen we wijzen op het belang van voldoende aandacht en de mogelijkheden vanuit overheidsinstanties voor signalering van en onderzoek naar matchfixing.

Criminele inmenging in sportverenigingen
Uit onderzoek van Bureau Bruinsma blijkt dat in de sport sprake is van criminele inmenging in sportverenigingen. Het rapport stelt dat het belangrijk is dat er meer aandacht voor komt om sportverenigingen bewust te maken van de risico’s van criminele inmenging en hen van kennis te voorzien hoe dit kan worden voorkomen. Het risico van criminele inmenging lijkt door de bijbehorende financiële tegenvallers vanwege Corona vergroot.

Wij hebben voor de publicatie van het rapport al geanticipeerd op een dergelijke uitkomst door een e-learning voor sportbestuurders te ontwikkelen die hier uitgebreid aandacht aan besteedt. De e-learning is ontwikkeld met de Taskforce-RIEC-Brabant-Zeeland en de KNVB. 

Grensoverschrijdend gedrag
Het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN) kende het afgelopen jaar opnieuw een groei in contacten en zichtbaarheid. Dit leidde tot extra investeringen van het ministerie van VWS in CVSN om deze groei aan te kunnen (zie 3.1.5). Op het gebied van grensoverschrijdend gedrag was er het afgelopen jaar meer aandacht voor intimidatie, machtsmisbruik en discriminatie. Dit als gevolg van ontwikkelingen in het turnen en het voetbal.

nocnsf_logo_fc_rgb.png (copy1)

jaarverslag 2020

mouse_down_white.png

#wewinnenveelmetsport