NOC*NSF en de sportbonden hebben de ambitie om bij de tien beste topsportlanden van de wereld te horen. We willen winnen! Daarbij streven we naar meer medailles in meer disciplines met meer impact.

In de Sportagenda 2017+ is de lijn vanuit het vorige strategisch plan doorgetrokken om duidelijke focus aan te brengen in de ondersteuning en financiering van topsportprogramma’s. Om bij de beste tien topsportlanden van de wereld te horen, hebben we optimale topsportomstandigheden nodig. Daarom bouwen we voor onze (potentiële) wereldtoppers verder aan hoogwaardige topsport- en opleidingsprogramma’s. Die bestaan uit de volgende pijlers:

  • De beste en meest kansrijke sporters;
  • Competente trainers en coaches;
  • Een efficiënte organisatie met sterk leiderschap;
  • Een functionele en doelmatige dagelijkse trainingssetting;
  • Deskundige prestatie-ondersteunende en specialistische begeleiding;
  • Een passend programma van wedstrijden en competities;
  • Succesvolle in- en doorstroom van talenten.

De ambities die hierboven zijn benoemd, worden uitgewerkt binnen de vijf teams van de unit Topsport. 

Hieronder lichten we per team toe welke stappen er in 2020 zijn gezet om de doelen te realiseren en welke invloed de coronapandemie heeft gehad.

zwemvrijwilliger_1835.jpg (copy)
nocnsf_logo_fc_rgb.png (copy1)

jaarverslag 2020

mouse_down_white.png

#wewinnenveelmetsport