4. Interne organisatie/
4. overige taken NOC*NSF

nocnsf_logo_fc_rgb.png (copy1)
mouse_down_white.png

De wijze van samenwerking binnen de vereniging NOC*NSF is als gevolg van het coronavirus enorm veranderd. Diverse groepen ontmoeten elkaar zeer frequent online om in een hoog tempo vooral in te spelen op de telkens veranderende situatie. Hierbij ging het om het aanpassen aan coronamaatregelen en -versoepelingen en, daaruit voortvloeiend, het vormgeven van adequate compensatiemaatregelen. Het onderling contact en het wederzijds begrip binnen de verenigingen is hierdoor stevig toegenomen.

In 2020 is door de vereniging NOC*NSF daarnaast gewerkt aan de totstandkoming van de Veranderagenda. Deze agenda is, na de Verenigingsconferentie in september, vastgesteld op de Algemene Vergadering van november. Vier projectgroepen zijn daarna van start gegaan met de uitvoering van de speerpunten van die agenda: de interne verenigingsorganisatie, de sportparticipatie, het verdelen van middelen en de werkwijze en cultuur van de werkorganisatie van NOC*NSF.

Ledental binnen de vereniging
Het aantal aangesloten sportbonden is in 2020 stabiel gebleven op 77. Wel is in 2020 het aspirant lidmaatschap van de Nederlandse Gewichthef Bond (NGB) omgezet naar een gewoon lidmaatschap.

Het aantal geassocieerde leden is gestegen naar zestien. In 2020 zijn toegetreden:

  • Stichting Sport en Transplantatie
  • Stichting Nederland Sport
  • Sportbedrijf Lelystand

De Gay Union Through Sports (GUTS) heeft haar geassocieerd lidmaatschap opgezegd.

Lidmaatschappen van bonden
In 2019 waren er 5.155.867 lidmaatschappen bij bonden. Dit is een toename van een kleine 10.000 lidmaatschappen ten opzichte van vorig jaar. Een lid kan meerdere lidmaatschappen hebben bij meerdere bonden. In totaal waren circa 4.3 miljoen unieke leden bij sportbonden aangesloten bij NOC*NSF.

4.1. Ontwikkelingen binnen de vereniging NOC*NSF

#wewinnenveelmetsport

jaarverslag 2020