editie oktober

Beste collega van het Sport Professionals Netwerk,

Via deze nieuwsbrief brengen we je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen rondom het Sport Professionals Netwerk.

inhoud

Good practices

inhoud

Good practices

SPN, van grote waarde voor verenigingen én procesbegeleiders

“Procesbegeleiders moeten van elkaar leren” 

Het Sport Professionals Netwerk is opgericht om een flinke impuls te geven aan de ontwikkeling van de Nederlandse sportinfrastructuur. Voor deze kwaliteitsslag werkt het netwerk met professionals met een specifieke expertise om sportorganisaties te ondersteunen bij een bepaald vraagstuk. SPN koppelt hierbij de vereniging aan een procesbegeleider die op basis van expertise en achtergrond het best past bij de hulpvraag. Zo worden vraag en aanbod samengebracht en worden sportorganisaties geholpen beter te functioneren. Het grote voordeel voor de vereniging ligt voor de hand, maar SPN is net zo goed van onschatbare waarde voor de procesbegeleiders die er onderdeel van zijn. Procesbegeleiders Walter van der Mast en Debbie Jans weten dat als geen ander.

Verbinden
Walter van der Mast is ongeveer twee jaar geleden in aanraking gekomen met SPN vanuit zijn werk als accountmanager bij de Judo Bond Nederland. Hij is al zijn hele leven zelfstandig ondernemer. “Ik heb een aantal jaren geleden de bewuste keuze gemaakt om mij richting de sport te gaan begeven. Ik heb zelf altijd gesport en ben ook op allerlei manieren vrijwillig actief geweest in de sport.”

SPN was voor hem bij zijn stap in de sport als procesbegeleider een belangrijke verbinder. Dat verbinden ziet hij ook als dé grote waarde van het netwerk, zowel voor de procesbegeleiders onderling als voor de verenigingen en clubs die zij ondersteunen. “We hebben een uniek sportlandschap in Nederland met onze verenigingsstructuur en vrijwilligers. Dat houdt ook in dat die vrijwilligers vragen hebben waarbij ze niet meteen weten waar ze terechtkunnen. Ik denk dat SPN een goede vraagbaak is voor hen. SPN kan uit zijn database en kennis van de leden de beste match maken bij een vraag.”

De oorzaak achter het probleem
Met zijn achtergrond als ondernemer wordt Van der Mast bijvoorbeeld vaak gekoppeld aan verenigingen die zijn ondernemersblik goed kunnen gebruiken. “Dan gaat het vaak om vragen die in eerste instantie over financiën gaan, maar uiteindelijk andere problemen blootleggen. Bij dat soort vragen zit de oplossing zelden bij de financiën, maar in de structuur van de organisatie.” Als voorbeeld geeft hij een vereniging die hem inschakelde om een forse schuld te saneren. “Dan ga je met die mensen praten en kom je erachter dat die schuld een oorzaak heeft. Ik kan die schuld met mijn achtergrond relatief makkelijk saneren, maar als ik zie hoe die club in elkaar zit dan weet ik al dat het probleem later weer terugkeert.” Het uitgangspunt is dan om de hulp zo in te steken, dat de club op de lange termijn zelf een gezonde koers kan varen. “Ik leg dan die vraag van de schuld opzij en ga eerst aan de structuur van de club werken. Zodat er een basis is om andere problemen op te lossen of te voorkomen. En juist dan komt mijn kennis van ondernemen en organisaties van pas. SPN herkent dat en weet dat bepaalde vragen dit soort oplossingen behoeven.”

Leraren door te ervaren
Debbie Jans is net als haar collega-procesbegeleider ongeveer twee jaar geleden aangesloten bij SPN. Zij heeft daarvoor gewerkt als coöperatie-adviseur bij de Rabobank, waar ze een project opzette voor een veilig en gezond sport- en leerklimaat. Dit werd opgemerkt. Samen met NOC*NSF werd een blauwdruk ontwikkeld voor de module Positief Sportklimaat binnen de verenigingsondersteuning, nu beter bekend als Rabo ClubSupport. “Als onderdeel van het pilotprogramma begeleidde ik al diverse verenigingen. Daar bij de vereniging ontdekte ik wat ik echt leuk vond en dat ik van betekenis kon zijn. Op dat moment hakte ik de knoop door en ben ik voor mezelf begonnen.” Al snel kwam ze in contact met NOC*NSF en daarmee ook met het SPN-netwerk. “Wat ik bijvoorbeeld fijn vind aan SPN is dat je onderdeel bent van een geheel; je hebt collega’s waar je mee kunt sparren over hoe je een vereniging en het verenigingsleven met jouw bijdrage kunt versterken. Zelf leer ik het beste door het te ervaren en dat is ook wat ik een vereniging gun. Ik leer ze te kijken naar wat er goed gaat en zelf oplossingen te vinden voor wat ze anders willen. Door spiegeling, reflectie en veel vragen stellen. SPN biedt een fundament waar vanuit je dat kunt doen.”

Spiegelen en reflecteren 
De waarde van SPN zit voor Jans naast de verbinding ook in de persoonlijke ontwikkeling. Zij vindt de reflectie samen met haar collega’s erg belangrijk om scherp te blijven. “Als een vereniging blij is met jou en jouw aanpak, dan wil dat niet automatisch zeggen dat je het goed hebt gedaan als procesbegeleider. Misschien heb je wel te veel gestuurd. Als procesbegeleider is het goed om van elkaar te leren en je kwetsbaar te durven opstellen. Om andere perspectieven en werkwijzen tot je nemen en daaruit te halen wat bij jou past. ”

Daarom kijkt ze ook regelmatig met andere procesbegeleiders uit het SPN-netwerk mee. Jans merkt dat verenigingen baat hebben bij de kennis en ervaring die zij heeft opgedaan in het SPN-netwerk. “Het heeft toegevoegde waarde dat ik ze help spiegelen en reflecteren, want de kracht zit bij henzelf. Dat vind ik het mooiste in mijn werk, het is kijken en aanvoelen waar de energie zit en ontdekken hoe je dit vlammetje groter kunt maken. Om dit goed te kunnen doen, moet je stevig in je schoenen staan, je bewust zijn van je eigen oordelen en niet te snel in oplossingen denken. Dan pas kun je een vereniging goed helpen.”

Als voorbeeld denkt ze direct aan een stichting waar ze een intake deed. “Waar de ondersteuningsvraag zich in eerste instantie richtte op positionering en het vrijwilligersvraagstuk, bleek het uiteindelijk om een fundamentelere vraag te gaan: wat is (nog) het bestaansrecht van de vereniging? Door ze vragen te stellen als ‘waar ben je van’, ‘waar wil je van zijn’, ’voor wie ben je er’ en ‘hoe ziet dit er dan uit’, werden hun ogen geopend. De uitgedachte positionering werd geparkeerd en vooruitlopend op de komst van een andere procesbegeleider van SPN bedachten ze zelf al wat acties. Dat zijn mooie momenten. De rest komt later wel.”

Tips & tricks voor professionals

Vraag een beoordeling
Vraag na afloop van een opdracht een beoordeling aan je opdrachtgever. Deze kan je zelf sturen vanuit je profiel – bij het kopje ‘beoordelingen’. Niet alleen leer je zelf van een beoordeling, mogelijk nieuwe opdrachtgevers kijken graag naar je resultaten en beoordelingen van vorige opdrachten. Het is ook mogelijk een of meerdere reviews uit het verleden aan te leveren. Wij kunnen deze toevoegen aan jouw profiel.

Maak een compact profiel
Maak je profiel zo compact en bondig mogelijk; opdrachtgevers geven aan meer te scannen dan te lezen. Gebruik ook de woorden die exact beschrijven wat jou uniek maakt en gebruik voor verenigingen begrijpelijke taal. Denk hierbij ook aan de functienaam direct onder je eigen naam. Ben je een adviseur, projectleider, procesbegeleider en/of expert?

Benoem de verenigingen
Maak van je werkervaring op je profiel, een werkervaring bij sportverenigingen. Ofwel: geef aan welke verenigingen je hebt ondersteund op welke onderwerpen en wat het resultaat was. Je kan je automatisch geüploade werkervaring zelf wijzigingen door het ‘potloodje’ aan te klikken. Opdrachtgevers geven aan vooral interessant te vinden welke ervaringen je hebt bij verenigingen en minder je opleiding of vorige werkgevers.

Gebruik persoonlijke beschrijvingen
Maak gebruik van de kopjes ‘introductie’ en ‘samenvatting’ van je profiel. Deze kan je eventueel zelf toevoegen helemaal onderaan je profiel. Hierin kan je je eigen woorden en zinnen gebruiken om aan te geven waar je kennis en expertise liggen, maar belangrijker: voor welke vraagstukken jij de beste ondersteuner bent. Opdrachtgevers geven aan persoonlijke beschrijvingen interessant te vinden.

Laat je zien!
Wees niet te bescheiden en laat je zien. Dit kan bijvoorbeeld door je aan te melden voor het geven van een SPN-sessie in november en december. Vaak zijn collega SPN’ers ook ergens opdrachtgever! Door je te laten zien kan je je kans op een opdracht vergroten. Daarnaast kan je door het opzoeken van je collega’s ervaringen delen en jezelf ontwikkelen.

inhoud

Tips & tricks voor professionals

Tips & tricks voor opdrachtgevers

Formuleer een concrete hulpvraag
Wees zeker van de concrete hulpvraag! Het blijkt dat als je een vereniging efficiënt en effectief wilt ondersteunen, het van belang is dat je eerst goed analyseert wat de vraag is. Daarbij is het onvoldoende alleen maar de vraag die de vereniging stelt zomaar als leidraad voor hulp en ondersteuning te nemen. Vaak ligt aan het probleem dat de vereniging ervaart een geheel andere oorzaak ten grondslag. Het succes van de hulp of ondersteuning hangt namelijk voor een groot deel af van het stellen van de juiste vraag. Het zoekproces om de juiste vraag te achterhalen noemen we vraagarticulatie, een proces dat nogal wat specifieke kennis, inzicht en vaardigheden vraagt. In het kader van de services van het Sportakkoord kan deze specifiek worden aangevraagd en uiteraard door een SPN-professional worden uitgevoerd.

Benader ook nieuwe professionals
Verruim je kandidatenlijst, door ook onbekende SPN-professionals te benaderen. Iedere maand komen er zo’n tien nieuwe sportprofessionals bij. In de nieuwsbrief zetten wij deze in de spotlights. Vaak nemen zij een brede ervaring mee en zijn ze per direct inzetbaar.

Ga in gesprek met professionals
Maak gebruik van de mogelijkheid om met professionals in contact te komen. Zeker in deze onlinetijd, is het een kleine moeite om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen. De ervaring leert dat een gesprek aanvullend op een profiel veel informatie geeft om de juist professional te vinden.

Vraag hulp aan onze backoffice
De backoffice van SPN kan je ondersteunen bij het vinden van de juiste professional. Zij kennen de professionals en kunnen aan de hand van de concrete hulpvraag een aantal professionals voordragen. De keuze ligt altijd bij de opdrachtgever.

Vraag een beoordeling
Vraag aan de professional of hij een beoordeling wil mailen. Hiermee help je niet alleen de professional met zijn ontwikkeling. Collega-opdrachtgevers kijken graag naar de resultaten en beoordeling bij een vorige opdracht.

inhoud

Tips en tricks voor opdrachtgevers

SPN Podium

We bieden je een mooie kans! Er is een grote behoefte om elkaar te leren kennen in het netwerk, zo blijkt uit de intervisiesessies. Inmiddels zijn er 250 professionals actief, allemaal met een eigen en onderscheidend profiel en met vele verschillende ervaringen en expertises. Het SPN is een (digitaal) netwerk waar hoogwaardig gekwalificeerde en gescreende professionals en sportorganisaties aan elkaar worden gekoppeld.

Wij willen graag de professionals een platform geven om hun kennis en expertise te delen. Dit doen we in het najaar 2021 met de zogenoemde SPN-sessies. Tijdens een online sessie deelt een SPN-professional zijn ervaring en expertise door middel van een presentatie, dialoog, workshop, e.d. Daarmee ontstaat een mooie gelegenheid voor een nadere verdieping en uitwisseling. Wij denken hiermee een mooie vorm gevonden te hebben om SPN-professionals elkaar te leren kennen en elkaar te verrijken.

Wij hopen tussen 1 november en 15 december minimaal 15 SPN-sessies te kunnen aanbieden. Wij zijn er immers van overtuigd dat jullie graag even in de spotlights staan. Heb je zin om hieraan een bijdrage te leveren, meld je dan aan bij mirjam.meulemans@sportprofessionalsnetwerk.nl. Je mag uiteraard zelf een onderwerp kiezen en de wijze waarop je dit precies aanpakt. Wel is de focus het ondersteunen van verenigingen. Oh ja, wij doen natuurlijk zelf ook mee. Onze bijdrage gaat over de toekomst van het Sport Professionals Netwerk, met als titel ‘Kwaliteit is onze drijfveer’. Wie volgt?


inhoud

SPN Podium

Verandering
Jellow-platform

Sinds afgelopen zondag 17 oktober is de inlogpagina voor Jellow veranderen. De nieuwe pagina kun je vinden op de site www.sportprofessionalsnetwerk.nl of direct via: platform.sportprofessionalsnetwerk.com. Daar zul je moeten inloggen, in plaats van op www.jellow.nl.

Tip: maak een nieuwe favoriet met platform.sportprofessionalsnetwerk.com.

(Uren indienen gaat via https://jellow.contractdossier.nl/login.asp)


inhoud

Aanpassing inlogpagina Jellow

Nationaal onderzoek Clubondersteuning:
doe mee!

Zoals jullie wellicht hebben vernomen, zijn we momenteel druk met bijeenkomsten in het kader van een grootschalig inventariserend onderzoek naar Clubondersteuning in Nederland. Hoe kunnen we het efficiënter, effectiever en transparanter krijgen? Dat is een cruciaal proces voor de toekomst van clubondersteuning.

VWS, VSG, NOC*NSF, NL-actief, SK12 en het SPN kijken allemaal uit naar de uitkomsten van dit onderzoek om toekomstige keuzes op te baseren. We willen zoveel mogelijk mensen die actief zijn op het gebied van clubondersteuning laten participeren in deze bijeenkomsten, zodat we een goed beeld kunnen vormen van de huidige situatie. Daarbij willen we ook kijken naar de toekomst: hoe zou het er in de toekomst (idealiter) uit kunnen zien?  Ook SPN’ers zijn van harte welkom bij deze bijeenkomsten, enerzijds om je kennis en ervaring in te brengen, anderzijds om nieuwe inzichten te vergaren.

Het gaat om online sessies, die we in overleg met de Regionale Verbinders ingedeeld hebben per provincie of regio, zodat je vooral mensen ontmoet uit het gebied waar jij actief bent. Via deze link kun je je aanmelden voor een van de bijeenkomsten. Kun je niet op de datum in jouw gebied, dan mag je je ook aanmelden voor een sessie in een ander gebied.

Alvast heel veel dank voor jullie hulp.

Namens het onderzoeksteam,

Sjors, Martijn, Job, Berend, Youri, Ruud en Heleen


inhoud

Nationaal onderzoek Clubondersteuning: doe mee!

Arjan Jansen

Suze de Jong

Twan Paes 

Rogier van Meggelen 

Sven Walleze 

Sjors Brouwer  

Cathalijne Meijer 

Paul Baans

Sanne Winkler

Dion Reijnen


Nieuwe Professionals

inhoud

Nieuwe Professionals

editie oktober

Via deze nieuwsbrief brengen we je graag op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen rondom het Sport Professionals Netwerk.

Beste collega van het Sport Professionals Netwerk,

SPN, van grote waarde voor verenigingen én procesbegeleiders

“Procesbegeleiders moeten van elkaar leren” 

Het Sport Professionals Netwerk is opgericht om een flinke impuls te geven aan de ontwikkeling van de Nederlandse sportinfrastructuur. Voor deze kwaliteitsslag werkt het netwerk met professionals met een specifieke expertise om sportorganisaties te ondersteunen bij een bepaald vraagstuk. SPN koppelt hierbij de vereniging aan een procesbegeleider die op basis van expertise en achtergrond het best past bij de hulpvraag. Zo worden vraag en aanbod samengebracht en worden sportorganisaties geholpen beter te functioneren. Het grote voordeel voor de vereniging ligt voor de hand, maar SPN is net zo goed van onschatbare waarde voor de procesbegeleiders die er onderdeel van zijn. Procesbegeleiders Walter van der Mast en Debbie Jans weten dat als geen ander.

Verbinden
Walter van der Mast is ongeveer twee jaar geleden in aanraking gekomen met SPN vanuit zijn werk als accountmanager bij de Judo Bond Nederland. Hij is al zijn hele leven zelfstandig ondernemer. “Ik heb een aantal jaren geleden de bewuste keuze gemaakt om mij richting de sport te gaan begeven. Ik heb zelf altijd gesport en ben ook op allerlei manieren vrijwillig actief geweest in de sport.”

SPN was voor hem bij zijn stap in de sport als procesbegeleider een belangrijke verbinder. Dat verbinden ziet hij ook als dé grote waarde van het netwerk, zowel voor de procesbegeleiders onderling als voor de verenigingen en clubs die zij ondersteunen. “We hebben een uniek sportlandschap in Nederland met onze verenigingsstructuur en vrijwilligers. Dat houdt ook in dat die vrijwilligers vragen hebben waarbij ze niet meteen weten waar ze terechtkunnen. Ik denk dat SPN een goede vraagbaak is voor hen. SPN kan uit zijn database en kennis van de leden de beste match maken bij een vraag.”

De oorzaak achter het probleem
Met zijn achtergrond als ondernemer wordt Van der Mast bijvoorbeeld vaak gekoppeld aan verenigingen die zijn ondernemersblik goed kunnen gebruiken. “Dan gaat het vaak om vragen die in eerste instantie over financiën gaan, maar uiteindelijk andere problemen blootleggen. Bij dat soort vragen zit de oplossing zelden bij de financiën, maar in de structuur van de organisatie.” Als voorbeeld geeft hij een vereniging die hem inschakelde om een forse schuld te saneren. “Dan ga je met die mensen praten en kom je erachter dat die schuld een oorzaak heeft. Ik kan die schuld met mijn achtergrond relatief makkelijk saneren, maar als ik zie hoe die club in elkaar zit dan weet ik al dat het probleem later weer terugkeert.” Het uitgangspunt is dan om de hulp zo in te steken, dat de club op de lange termijn zelf een gezonde koers kan varen. “Ik leg dan die vraag van de schuld opzij en ga eerst aan de structuur van de club werken. Zodat er een basis is om andere problemen op te lossen of te voorkomen. En juist dan komt mijn kennis van ondernemen en organisaties van pas. SPN herkent dat en weet dat bepaalde vragen dit soort oplossingen behoeven.”

Leraren door te ervaren
Debbie Jans is net als haar collega-procesbegeleider ongeveer twee jaar geleden aangesloten bij SPN. Zij heeft daarvoor gewerkt als coöperatie-adviseur bij de Rabobank, waar ze een project opzette voor een veilig en gezond sport- en leerklimaat. Dit werd opgemerkt. Samen met NOC*NSF werd een blauwdruk ontwikkeld voor de module Positief Sportklimaat binnen de verenigingsondersteuning, nu beter bekend als Rabo ClubSupport. “Als onderdeel van het pilotprogramma begeleidde ik al diverse verenigingen. Daar bij de vereniging ontdekte ik wat ik echt leuk vond en dat ik van betekenis kon zijn. Op dat moment hakte ik de knoop door en ben ik voor mezelf begonnen.” Al snel kwam ze in contact met NOC*NSF en daarmee ook met het SPN-netwerk. “Wat ik bijvoorbeeld fijn vind aan SPN is dat je onderdeel bent van een geheel; je hebt collega’s waar je mee kunt sparren over hoe je een vereniging en het verenigingsleven met jouw bijdrage kunt versterken. Zelf leer ik het beste door het te ervaren en dat is ook wat ik een vereniging gun. Ik leer ze te kijken naar wat er goed gaat en zelf oplossingen te vinden voor wat ze anders willen. Door spiegeling, reflectie en veel vragen stellen. SPN biedt een fundament waar vanuit je dat kunt doen.”

Spiegelen en reflecteren 
De waarde van SPN zit voor Jans naast de verbinding ook in de persoonlijke ontwikkeling. Zij vindt de reflectie samen met haar collega’s erg belangrijk om scherp te blijven. “Als een vereniging blij is met jou en jouw aanpak, dan wil dat niet automatisch zeggen dat je het goed hebt gedaan als procesbegeleider. Misschien heb je wel te veel gestuurd. Als procesbegeleider is het goed om van elkaar te leren en je kwetsbaar te durven opstellen. Om andere perspectieven en werkwijzen tot je nemen en daaruit te halen wat bij jou past. ”

Daarom kijkt ze ook regelmatig met andere procesbegeleiders uit het SPN-netwerk mee. Jans merkt dat verenigingen baat hebben bij de kennis en ervaring die zij heeft opgedaan in het SPN-netwerk. “Het heeft toegevoegde waarde dat ik ze help spiegelen en reflecteren, want de kracht zit bij henzelf. Dat vind ik het mooiste in mijn werk, het is kijken en aanvoelen waar de energie zit en ontdekken hoe je dit vlammetje groter kunt maken. Om dit goed te kunnen doen, moet je stevig in je schoenen staan, je bewust zijn van je eigen oordelen en niet te snel in oplossingen denken. Dan pas kun je een vereniging goed helpen.”

Als voorbeeld denkt ze direct aan een stichting waar ze een intake deed. “Waar de ondersteuningsvraag zich in eerste instantie richtte op positionering en het vrijwilligersvraagstuk, bleek het uiteindelijk om een fundamentelere vraag te gaan: wat is (nog) het bestaansrecht van de vereniging? Door ze vragen te stellen als ‘waar ben je van’, ‘waar wil je van zijn’, ’voor wie ben je er’ en ‘hoe ziet dit er dan uit’, werden hun ogen geopend. De uitgedachte positionering werd geparkeerd en vooruitlopend op de komst van een andere procesbegeleider van SPN bedachten ze zelf al wat acties. Dat zijn mooie momenten. De rest komt later wel.”

Good practices

Vraag een beoordeling
Vraag na afloop van een opdracht een beoordeling aan je opdrachtgever. Deze kan je zelf sturen vanuit je profiel – bij het kopje ‘beoordelingen’. Niet alleen leer je zelf van een beoordeling, mogelijk nieuwe opdrachtgevers kijken graag naar je resultaten en beoordelingen van vorige opdrachten. Het is ook mogelijk een of meerdere reviews uit het verleden aan te leveren. Wij kunnen deze toevoegen aan jouw profiel.

Maak een compact profiel
Maak je profiel zo compact en bondig mogelijk; opdrachtgevers geven aan meer te scannen dan te lezen. Gebruik ook de woorden die exact beschrijven wat jou uniek maakt en gebruik voor verenigingen begrijpelijke taal. Denk hierbij ook aan de functienaam direct onder je eigen naam. Ben je een adviseur, projectleider, procesbegeleider en/of expert?

Benoem de verenigingen
Maak van je werkervaring op je profiel, een werkervaring bij sportverenigingen. Ofwel: geef aan welke verenigingen je hebt ondersteund op welke onderwerpen en wat het resultaat was. Je kan je automatisch geüploade werkervaring zelf wijzigingen door het ‘potloodje’ aan te klikken. Opdrachtgevers geven aan vooral interessant te vinden welke ervaringen je hebt bij verenigingen en minder je opleiding of vorige werkgevers.

Gebruik persoonlijke beschrijvingen
Maak gebruik van de kopjes ‘introductie’ en ‘samenvatting’ van je profiel. Deze kan je eventueel zelf toevoegen helemaal onderaan je profiel. Hierin kan je je eigen woorden en zinnen gebruiken om aan te geven waar je kennis en expertise liggen, maar belangrijker: voor welke vraagstukken jij de beste ondersteuner bent. Opdrachtgevers geven aan persoonlijke beschrijvingen interessant te vinden.

Laat je zien!
Wees niet te bescheiden en laat je zien. Dit kan bijvoorbeeld door je aan te melden voor het geven van een SPN-sessie in november en december. Vaak zijn collega SPN’ers ook ergens opdrachtgever! Door je te laten zien kan je je kans op een opdracht vergroten. Daarnaast kan je door het opzoeken van je collega’s ervaringen delen en jezelf ontwikkelen.

Tips & tricks voor professionals

Formuleer een concrete hulpvraag
Wees zeker van de concrete hulpvraag! Het blijkt dat als je een vereniging efficiënt en effectief wilt ondersteunen, het van belang is dat je eerst goed analyseert wat de vraag is. Daarbij is het onvoldoende alleen maar de vraag die de vereniging stelt zomaar als leidraad voor hulp en ondersteuning te nemen. Vaak ligt aan het probleem dat de vereniging ervaart een geheel andere oorzaak ten grondslag. Het succes van de hulp of ondersteuning hangt namelijk voor een groot deel af van het stellen van de juiste vraag. Het zoekproces om de juiste vraag te achterhalen noemen we vraagarticulatie, een proces dat nogal wat specifieke kennis, inzicht en vaardigheden vraagt. In het kader van de services van het Sportakkoord kan deze specifiek worden aangevraagd en uiteraard door een SPN-professional worden uitgevoerd.

Benader ook nieuwe professionals
Verruim je kandidatenlijst, door ook onbekende SPN-professionals te benaderen. Iedere maand komen er zo’n tien nieuwe sportprofessionals bij. In de nieuwsbrief zetten wij deze in de spotlights. Vaak nemen zij een brede ervaring mee en zijn ze per direct inzetbaar.

Ga in gesprek met professionals
Maak gebruik van de mogelijkheid om met professionals in contact te komen. Zeker in deze onlinetijd, is het een kleine moeite om met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen. De ervaring leert dat een gesprek aanvullend op een profiel veel informatie geeft om de juist professional te vinden.

Vraag hulp aan onze backoffice
De backoffice van SPN kan je ondersteunen bij het vinden van de juiste professional. Zij kennen de professionals en kunnen aan de hand van de concrete hulpvraag een aantal professionals voordragen. De keuze ligt altijd bij de opdrachtgever.

Vraag een beoordeling
Vraag aan de professional of hij een beoordeling wil mailen. Hiermee help je niet alleen de professional met zijn ontwikkeling. Collega-opdrachtgevers kijken graag naar de resultaten en beoordeling bij een vorige opdracht.

Tips en tricks voor opdrachtgevers

SPN Podium

We bieden je een mooie kans! Er is een grote behoefte om elkaar te leren kennen in het netwerk, zo blijkt uit de intervisiesessies. Inmiddels zijn er 250 professionals actief, allemaal met een eigen en onderscheidend profiel en met vele verschillende ervaringen en expertises. Het SPN is een (digitaal) netwerk waar hoogwaardig gekwalificeerde en gescreende professionals en sportorganisaties aan elkaar worden gekoppeld.

Wij willen graag de professionals een platform geven om hun kennis en expertise te delen. Dit doen we in het najaar 2021 met de zogenoemde SPN-sessies. Tijdens een online sessie deelt een SPN-professional zijn ervaring en expertise door middel van een presentatie, dialoog, workshop, e.d. Daarmee ontstaat een mooie gelegenheid voor een nadere verdieping en uitwisseling. Wij denken hiermee een mooie vorm gevonden te hebben om SPN-professionals elkaar te leren kennen en elkaar te verrijken.

Wij hopen tussen 1 november en 15 december minimaal 15 SPN-sessies te kunnen aanbieden. Wij zijn er immers van overtuigd dat jullie graag even in de spotlights staan. Heb je zin om hieraan een bijdrage te leveren, meld je dan aan bij mirjam.meulemans@sportprofessionalsnetwerk.nl. Je mag uiteraard zelf een onderwerp kiezen en de wijze waarop je dit precies aanpakt. Wel is de focus het ondersteunen van verenigingen. Oh ja, wij doen natuurlijk zelf ook mee. Onze bijdrage gaat over de toekomst van het Sport Professionals Netwerk, met als titel ‘Kwaliteit is onze drijfveer’. Wie volgt?


Sinds afgelopen zondag 17 oktober is de inlogpagina voor Jellow veranderen. De nieuwe pagina kun je vinden op de site www.sportprofessionalsnetwerk.nl of direct via: platform.sportprofessionalsnetwerk.com. Daar zul je moeten inloggen, in plaats van op www.jellow.nl.

Tip: maak een nieuwe favoriet met platform.sportprofessionalsnetwerk.com.

(Uren indienen gaat via https://jellow.contractdossier.nl/login.asp)


Aanpassing inlogpagina Jellow

Zoals jullie wellicht hebben vernomen, zijn we momenteel druk met bijeenkomsten in het kader van een grootschalig inventariserend onderzoek naar Clubondersteuning in Nederland. Hoe kunnen we het efficiënter, effectiever en transparanter krijgen? Dat is een cruciaal proces voor de toekomst van clubondersteuning.

VWS, VSG, NOC*NSF, NL-actief, SK12 en het SPN kijken allemaal uit naar de uitkomsten van dit onderzoek om toekomstige keuzes op te baseren. We willen zoveel mogelijk mensen die actief zijn op het gebied van clubondersteuning laten participeren in deze bijeenkomsten, zodat we een goed beeld kunnen vormen van de huidige situatie. Daarbij willen we ook kijken naar de toekomst: hoe zou het er in de toekomst (idealiter) uit kunnen zien?  Ook SPN’ers zijn van harte welkom bij deze bijeenkomsten, enerzijds om je kennis en ervaring in te brengen, anderzijds om nieuwe inzichten te vergaren.

Het gaat om online sessies, die we in overleg met de Regionale Verbinders ingedeeld hebben per provincie of regio, zodat je vooral mensen ontmoet uit het gebied waar jij actief bent. Via deze link kun je je aanmelden voor een van de bijeenkomsten. Kun je niet op de datum in jouw gebied, dan mag je je ook aanmelden voor een sessie in een ander gebied.

Alvast heel veel dank voor jullie hulp.

Namens het onderzoeksteam,

Sjors, Martijn, Job, Berend, Youri, Ruud en Heleen


Nationaal onderzoek Clubondersteuning: doe mee!

Arjan Jansen

Suze de Jong

Twan Paes 

Rogier van Meggelen 

Sven Walleze 

Sjors Brouwer  

Cathalijne Meijer 

Paul Baans

Sanne Winkler

Dion Reijnen


Nieuwe Professionals