logo_spn-03.png

Inloggen

button (copy1)

Het Sport Professionals Netwerk (SPN)
Het Sport Professionals Netwerk (SPN) is een (digitaal) netwerk waar hoogwaardig gekwalificeerde en gescreende professionals en sportorganisaties aan elkaar worden gekoppeld. De SPN-professional kan op maat worden ingezet ... 

Ik zoek een professional
Als sportorganisatie komt er veel op je pad. Het regelen en inplannen van vrijwilligers, accommodatiebeheer en -onderhoud, terugloop in het ledenbestand, ontwikkelingen die voortvloeien uit het Sportakkoord, ...

Professionals
Het sportlandschap is continu in ontwikkeling. Dat leidt bij veel sportorganisaties tot vraagstukken die ze zelf niet gemakkelijk opgelost krijgen. Denk aan het regelen en inplannen van vrijwilligers, accommodatiebeheer en -onderhoud, terugloop in het ledenbestand, ontwikkelingen die voortvloeien uit het Sportakkoord, veranderende regelgeving, samenwerking met verschillende partijen ...

btn back to top (copy)
btn back to top (copy1)
btn back to top (copy1)

Het Sport Professionals Netwerk (SPN) is een (digitaal) netwerk waar hoogwaardig gekwalificeerde en gescreende professionals en sportorganisaties aan elkaar worden gekoppeld. De SPN-professional kan op maat worden ingezet bij bijvoorbeeld sportclubs, bonden, koepelorganisaties, accommodaties of sportservice-bureaus. De professionals en de sportorganisaties zijn verenigd op het digitale SPN-platform. Hier worden vraag en aanbod met elkaar verbonden.

 Professionals

SPORT

het

NETWERK

shading (copy)

Missie

en VISIE

Het Sport Professionals Netwerk wil bijdragen aan het beter functioneren van sportorganisaties, -activiteiten en sportaccommodaties, door kwalitatieve ondersteuning van professionals. Het uiteindelijke doel is dat zoveel mogelijk Nederlanders kunnen sporten en bewegen.

Organisatie

Het SPN is een initiatief van elf sportbonden in samenwerking met NOC*NSF en wordt inmiddels ondersteund door meerdere bonden, gemeenten, VSG, SK12 en NLActief. Gezamenlijk wil het SPN een impuls geven aan de transitie naar een duurzame sportinfrastructuur. Dit gebeurt door middel van de inzet van professionals in een goed georganiseerde en flexibele schil, waarbij de kwaliteit van de inzet gewaarborgd is.

Worms (copy)
Worms (copy1)
Worms (copy1)

Wat  

doet SPN?

SPN koppelt de vraag van een sportorganisatie aan een professional. Daarbij wordt gezocht naar maatwerk: een optimale match tussen de kennis, kunde en ervaring van een professional en het vraagstuk van de organisatie. SPN onderscheidt daarin drie vakgebieden:

• Sporttechnisch
• Accommodatie/facilitair
• Bestuur en organisatie

De professional kan op deze terreinen worden ingezet als projectleider, expert, procesbegeleider of adviseur. Samen met de organisatie zoekt de professional naar 

een passende oplossing voor het vraagstuk van de organisatie. De vraag van de sportorganisatie is daarbij altijd leidend. De tijdelijke inzet van de professional moet uiteindelijk leiden tot een duurzame oplossing van het probleem. Zijn werk is erop gericht om de inzet zo snel mogelijk misbaar en overdraagbaar te maken en daarmee ook het zelfoplossend en lerend vermogen van de organisatie en haar leden aan te spreken.

Op die manier zorgt het SPN voor de verdere professionalisering van de sport en haar organisaties.

btn back to top (copy)

Als sportorganisatie komt er veel op je pad. Het regelen en inplannen van vrijwilligers, accommodatiebeheer en -onderhoud, terugloop in het ledenbestand, ontwikkelingen die voortvloeien uit het Sportakkoord, veranderende regelgeving, samenwerking met verschillende partijen.

professional

ZOEK

IK

een

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec pellentesque auctor eros, eget cursus est. Duis pharetra vel orci varius pulvinar. Vestibulum lacinia est pretium lacus porttitor, rutrum lacinia arcu finibus. Sed non odio velit. Sed non accumsan eros, non condimentum massa. Vestibulum velit magna, egestas auctor metus ut, vehicula venenatis massa. Nam gravida vel eros quis faucibus. Suspendisse potenti.

Duis pharetra vel orci varius pulvinar. Vestibulum lacinia est pretium lacus porttitor, rutrum lacinia arcu finibus. Sed non odio velit. Sed non accumsan eros, non condimentum massa. Vestibulum velit magna, egestas auctor metus ut, vehicula venenatis massa. Nam gravida vel eros quis faucibus. Suspendisse potenti. Morbi hendrerit ipsum efficitur ante tincidunt pretium.

Worms (copy)
Worms (copy1)
Worms (copy1)

DE

SPN-professional

Daarom is het fijn als er een onafhankelijk deskundige mee kan kijken, kan adviseren of het proces kan begeleiden. De professionals die zijn aangesloten bij het SPN onderscheiden en positioneren zich door hun unieke werkwijze en kwaliteit. Een professional doorloopt eerst een intake-procedure alvorens opgenomen te worden in het SPN. Zo conformeert een professional zich aan de visie van het SPN, de drie pijlers van het kwaliteitszorgsysteem en de kernwaarden en sluiten de 

competenties van de professional aan op de functieprofielen die door het SPN, in samenwerking met verschillende organisaties in de sport, zijn opgezet. Middels regelmatige scholings- en intervisiebijeenkomsten blijven de kennis en expertise van de professional up-to-date. Ook gebruikt SPN een feedbacksysteem, de zogenoemde reviews. Het actief vragen van feedback aan de opdrachtgevers door de professionals, via een review, zorgt tevens voor een kwaliteitsimpuls

VRAAG

en aanbod

SPN is een transparant netwerk waarin opdrachtgevers en professionals elkaar kunnen vinden op zoek naar de beste match voor de sportorganisatie. Gezamenlijk doel is dat de sportclub de best mogelijke/passende ondersteuning krijgt.

Om gebruik te maken van een SPN-professional, dien je als opdrachtgever aangemeld te zijn in ons systeem. Aanmelden als opdrachtgever is kosteloos. Wij vragen een kleine bijdrage op basis van gebruik. Per ingehuurd uur vraagt SPN een bijdrage van 5 euro. Hiermee wordt de administratieve ondersteuning in contractafhandeling, urenregistratie en facturatie uit handen genomen. Belangrijker is dat hiermee wordt bijgedragen aan het kwaliteitszorgsysteem en de verdere doorontwikkeling hiervan.
In het systeem maak je een profiel aan van de organisatie en benoem je het vraagstuk waar je ondersteuning op zou willen ontvangen. Het systeem verbindt je op basis van de vraag aan de professionals die de expertise, kennis en/of vaardigheden hebben jou te ondersteunen bij je hulpvraag. Zo heb je meteen een overzicht van de professionals die je bij jouw specifieke vraagstuk kunnen helpen.

Als er een match is, kun je zelf via het systeem contact leggen met de professional en tot nadere afspraken komen.

De opdrachtgever betaalt de inzet van de professional. Soms is dat de vereniging zelf, vaker de sportbond, gemeente en/of sportservice-organisatie. Informeer bij je sportbond, gemeente of adviseur lokale sport naar de mogelijkheden. Ook financiert het ministerie van VWS een deel van de ondersteuning vanuit het lokale sportakkoord en/of de zogenoemde ‘sportlijn’. De adviseur lokale sport kan je hierover informeren.

Aanmelden

Wil je meer informatie of je aanmelden voor SPN, stuur dan een mail naar info@sportprofessionalsnetwerk.nl. SPN neemt dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

btn back to top (copy1)