bgskate.jpg
Black
Black FLOAT IN

Handboek Urban Sports 

‘Urban sports: hoe sportende jongeren zichzelf kunnen organiseren – en hoe gemeenten dat kunnen stimuleren, ondersteunen en faciliteren’.

Dit boek vertelt hoe zowel sporters als beleidsmakers urban sports beter in hun wijk, dorp, stad of regio kunnen faciliteren en organiseren. We delen kennis en ervaring van verschillende initiatieven in Nederland. Het is geschreven voor iedereen die urban sports mogelijk wil maken en meer kennis over het hoe en waarom wil opdoen. Het boek is een combinatie van visie, voorbeelden, lessen en stappenplannen.

Wat kenmerkt urban sports, waar hebben we het over? Of het gaat over freerunning, tricking, calisthenics, BMX, skateboarden, steps, aggressive inline skating, HipHop etc. het zijn sporten die staan voor vrijheid, het samen doen, het verleggen van je eigen grenzen, het organisch organiseren, en je eigen draai geven aan dingen. Het zijn stuk voor stuk verschillende activiteiten en subculturen, maar wel met gemeenschappelijke kenmerken, normen en waarden. Urban sports is daar een overkoepelend begrip voor.

Waarom is Urban Sports interessant voor gemeenten, provincies en sportorganisaties

 • Ten eerste is urban sports een belangrijke jeugdcultuur van deze tijd. Het sluit aan bij hun behoeftes om een eigen draai aan dingen te geven, de eigen grenzen op te zoeken en dingen zelf maar verbonden met een groep te doen. Daar moet een gemeente bij aansluiten.
 • Ten tweede is urban sports en arts wat de jeugd letterlijk beweegt. Terwijl jongeren tussen de twaalf en veertien in grote getallen uit verenigingsverbanden stromen, is urban sports juist bij de jeugd zeer populair. Urban sports biedt veel kansen voor de inrichting van een stad omdat de sporters op een andere manier gebruik maken van de openbare ruimte. Zij zorgen voor levendigheid en maken bewegen in het hart van een stad of dorp onderdeel van het dagelijkse leven.
 • Ten derde draagt urban sports bij aan de leefbaarheid van een stad omdat het het culturele en sportieve aanbod verrijkt en voor reuring zorgt. Er ontstaan veel nieuwe initiatieven en economische waarde door de ondernemersgeest van de scene.
 • Ten vierde vormt urban sports jongeren mentaal en fysiek. Het is zowel een uitlaatklap als de plek waar ze met veel verschillende mensen in aanraking komen, eigen verantwoordelijkheden leren nemen, met tegenslagen leren omgaan en leren samenwerken. Het heeft daarmee een grote preventieve waarde.
 • Ten vijfde is urban sports divers qua gebruikers wat het waardevol maakt voor onze maatschappij waar mensen steeds meer binnen hun eigen kring blijven. Inclusief is een begrip wat van toepassing is.
 • Ten zesde laat urban sports de transitie in de maatschappij zien waarmee het inspirerend voor andere beleidsterreinen kan zijn. Urban sporters laten zien hoe burgerparticipatie kan werken, de community aanpak kan een inspiratie voor modern vrijwilligersbeleid zijn en de holistische benadering binnen urban sports is een ook van grote waarde.

De centrale vraag van het boek is hoe de overheid een rol kan spelen om urban sports te faciliteren. Dat gaat over verschillende sporen waarbij een aantal succesfactoren van toepassing zijn. Zo is het cruciaal om de urban sporters zelf nauw te betrekken omdat de werelden van de gemeente en urban sporters en artiesten zeer verschillend zijn. Ook is open communicatie belangrijk en hoort vallen en opstaan en leren van mislukkingen en experimenten bij de cultuur. Het zijn maar een paar van de voorbeelden die langskomen.

Voor de toekomst is het belangrijkste om onze systemen te verruimen en urban sports niet in onze bestaande structuren van sportstimulering te drukken of met kaders en eisen dood te slaan. We moeten inzetten op meer urban sporters en artiesten die zelf aan het stuur zitten, we moeten lokaal jongeren in hun kracht zetten en inspireren en beleid maken dat hun duurzaam ruimte biedt.

arrow_right_white.png (copy)
us_2.png

Initiatiefnemers

logo_asm-white.png (copy2) uscwhite_3.png (copy2) logo_vsg_neg3.png (copy2)
bg5mob.jpg
Black
arrow_right_white.png (copy4)
info.png (copy4)

Handboek Urban Sports 

‘Urban sports: hoe sportende jongeren zichzelf kunnen organiseren – en hoe gemeenten dat kunnen stimuleren, ondersteunen en faciliteren’.

Dit boek vertelt hoe zowel sporters als beleidsmakers urban sports beter in hun wijk, dorp, stad of regio kunnen faciliteren en organiseren. We delen kennis en ervaring van verschillende initiatieven in Nederland. Het is geschreven voor iedereen die urban sports mogelijk wil maken en meer kennis over het hoe en waarom wil opdoen. Het boek is een combinatie van visie, voorbeelden, lessen en stappenplannen.

Wat kenmerkt urban sports, waar hebben we het over? Of het gaat over freerunning, tricking, calisthenics, BMX, skateboarden, steps, aggressive inline skating, HipHop etc. het zijn sporten die staan voor vrijheid, het samen doen, het verleggen van je eigen grenzen, het organisch organiseren, en je eigen draai geven aan dingen. Het zijn stuk voor stuk verschillende activiteiten en subculturen, maar wel met gemeenschappelijke kenmerken, normen en waarden. Urban sports is daar een overkoepelend begrip voor.

Waarom is Urban Sports interessant voor gemeenten, provincies en sportorganisaties

 • Ten eerste is urban sports een belangrijke jeugdcultuur van deze tijd. Het sluit aan bij hun behoeftes om een eigen draai aan dingen te geven, de eigen grenzen op te zoeken en dingen zelf maar verbonden met een groep te doen. Daar moet een gemeente bij aansluiten.
 • Ten tweede is urban sports en arts wat de jeugd letterlijk beweegt. Terwijl jongeren tussen de twaalf en veertien in grote getallen uit verenigingsverbanden stromen, is urban sports juist bij de jeugd zeer populair. Urban sports biedt veel kansen voor de inrichting van een stad omdat de sporters op een andere manier gebruik maken van de openbare ruimte. Zij zorgen voor levendigheid en maken bewegen in het hart van een stad of dorp onderdeel van het dagelijkse leven.
 • Ten derde draagt urban sports bij aan de leefbaarheid van een stad omdat het het culturele en sportieve aanbod verrijkt en voor reuring zorgt. Er ontstaan veel nieuwe initiatieven en economische waarde door de ondernemersgeest van de scene.
 • Ten vierde vormt urban sports jongeren mentaal en fysiek. Het is zowel een uitlaatklap als de plek waar ze met veel verschillende mensen in aanraking komen, eigen verantwoordelijkheden leren nemen, met tegenslagen leren omgaan en leren samenwerken. Het heeft daarmee een grote preventieve waarde.
 • Ten vijfde is urban sports divers qua gebruikers wat het waardevol maakt voor onze maatschappij waar mensen steeds meer binnen hun eigen kring blijven. Inclusief is een begrip wat van toepassing is.
 • Ten zesde laat urban sports de transitie in de maatschappij zien waarmee het inspirerend voor andere beleidsterreinen kan zijn. Urban sporters laten zien hoe burgerparticipatie kan werken, de community aanpak kan een inspiratie voor modern vrijwilligersbeleid zijn en de holistische benadering binnen urban sports is een ook van grote waarde.

De centrale vraag van het boek is hoe de overheid een rol kan spelen om urban sports te faciliteren. Dat gaat over verschillende sporen waarbij een aantal succesfactoren van toepassing zijn. Zo is het cruciaal om de urban sporters zelf nauw te betrekken omdat de werelden van de gemeente en urban sporters en artiesten zeer verschillend zijn. Ook is open communicatie belangrijk en hoort vallen en opstaan en leren van mislukkingen en experimenten bij de cultuur. Het zijn maar een paar van de voorbeelden die langskomen.

Voor de toekomst is het belangrijkste om onze systemen te verruimen en urban sports niet in onze bestaande structuren van sportstimulering te drukken of met kaders en eisen dood te slaan. We moeten inzetten op meer urban sporters en artiesten die zelf aan het stuur zitten, we moeten lokaal jongeren in hun kracht zetten en inspireren en beleid maken dat hun duurzaam ruimte biedt.

Initiatiefnemers

logo_asm-white.png (copy4) uscwhite_3.png (copy4) logo_vsg_neg3.png (copy4)
arrow_up.png
us_2.png