Dit is de round up van de Veranderagenda. Een document waarin we alle activiteiten en resultaten met betrekking tot de Veranderagenda voor je hebben samengevat. Zo krijg je een goed beeld van het proces en de inhoudelijke uitwerkingen.

De tijdlijn biedt een overzicht van alle bijeenkomsten en belangrijke momenten. Deze hebben grotendeels digitaal plaatsgevonden, als gevolg van de coronapandemie. Ook de werkgroepen hebben veelal digitaal gewerkt aan hun adviezen ten aanzien van de veranderopgaven. In deze round up zijn de voornaamste punten van het advies samengevat, maar natuurlijk is het volledige advies ook beschikbaar. De vervolgopdrachten zijn weergegeven in een routekaart.

Tot slot: er is in dit proces ook veel geleerd, de reflecties mogen dus niet ontbreken.

Veel leesplezier!

Mei 2023

round up Veranderagenda

#wewinnenveelmetsport

"Welkom bij de round up van de Veranderagenda! 

We adviseren om deze publicatie via desktop te bekijken.

Alvast veel leesplezier!"